ידיעון תשפ"ד

לימודי תעודה במדידה והערכה בית ספרית

התכנית ללימודי תעודה במדידה ובהערכה בית ספרית מיועדת לבעלי תואר שני אשר סיימו לימודיהם בכל תחום במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל. התכנית מקנה את הכישורים הנדרשים לרכז הערכה בית ספרית והיא מורכבת מקורסים תאורטיים ויישומיים.

תפקיד רכז הערכה בית ספרי הוא תפקיד המיועד למורים ומקנה גמול תפקיד. שאיפת משרד החינוך והרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) היא כי בכל בית ספר ימונה רכז הערכה בית ספרי שתפקידו המרכזי הוא להוביל להטמעת תרבות הערכה בית ספרית ובעקבותיה לסייע בקבלת החלטות פדגוגיות וארגוניות מבוססות נתונים. תרבות הערכה בית ספרית משמעותה כי קהילת בית הספר היא קהילה לומדת, התופסת את ההערכה כמרכיב מרכזי בתהליך ההל"ה (הוראה-למידה-הערכה). קהילת בית הספר עושה שימוש בכלי הערכה שונים באמצעות מנגנונים התומכים בנורמות ובערכים בית ספריים, כחלק אינטגרלי מעבודתה ולמידתה, בשיתוף בעלי תפקידים אחרים בצוות בית הספר ובכפיפות למנהל בית הספר.

דרישות הסף

דרישות הסף שנקבעו לתפקיד רכז הערכה בית ספרי על ידי ראמ"ה הן: ותק של חמש שנות הוראה, איש צוות מן המניין, היקף משרה של לפחות 80% בבית הספר, ידע והבנה פדגוגית, קרי - הכרת מערך הבחינות החיצוניות והפנימיות, הכרת הנהלים, הסטנדרטים ודרישות תכנית הלימודים (הרלוונטיות למוסד בו הוא עובד), יושרה ואמינות מקצועית בתחום.

 

נדגיש כי אלו דרישות הסף למילוי התפקיד, אולם לימודים בתכנית יתאפשרו לכל בעל תואר שני.

התכנית ללימודי תעודה במדידה והערכה בית ספרית באוניברסיטה הפתוחה מבוססת על ידע קודם של שני הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (30111) ומבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (30112). מועמדים שלא למדו קורסי סטטיסטיקה בתואר הראשון, יידרשו ללמוד את שני הקורסים האלה ברצף, במהלך שני סמסטרים.[603]

הגשת מועמדות

הגשת המועמדות ללימודי תעודה תעשה בצורה מקוונת. את טופס המועמדות ניתן להגיש באופן שוטף במהלך כל השנה (למרות שהרישום לקורסים מתקיים במועדים מסויימים בלבד).

 הגשת המועמדות צריכה להיות מלווה במסמכים רשמיים על לימודים קודמים. את המסמכים יש לשלוח בדואר למרכז להישגים לימודיים בקריית האו"פ ברעננה או להגיש, בתיאום מראש, באחד ממרכזי הלימוד של האו"פ.

המסמכים הנדרשים הם תעודת גמר של התואר הראשון והשני (‏או אישור זכאות‎)‏ כולל גיליונות הציונים (מסמך מקורי או עותק מאושר).

אפשר לצרף צילומי תעודות ומסמכים באחד מן התנאים הבאים:

 • לצילומים יצורף אישור נוטריוני.

 • הצילומים אושרו (לאחר הצגת המקור) במרכז ההישגים הלימודיים בקריית האו"פ ברעננה.

 • הצילומים אושרו (לאחר הצגת המקור) על-ידי יועצים במרכזי הלימוד ברחבי הארץ.
  (‏מידע על המקומות בהם פועלים יועצים אפשר למצוא כאן‎)

סטודנטים או בוגרים של האו"פ יכולים להגיש מועמדות מקוונת, ללא צורך בהגשת מסמכים נוספים.

 

הגשת המועמדות כרוכה בתשלום. הסכום לתשלום מפורט בפרק ההרשמה (‏‏טבלה 3: תשלומים אחרים‎‎)‏‏ באתר האו"פ. דמי הגשת המועמדות אינם מוחזרים בכל מקרה.

חברת הוועדה החדשה:
ד"ר דורית סגל [email protected]
שעת הקבלה היא ביום רביעי בשעה 9:30-10:30.

הקורסים בתכנית לימודי תעודה במדידה והערכה בית ספרית

אופי הלימודים

 • כנהוג באוניברסיטה הפתוחה הסטודנטים מקבלים את כל חומרי הלימוד לפני תחילת הסמסטר. חומרי הלימוד הם בדרך כלל ספרים, מדריכי למידה ומקראות. 

 • רוב הקורסים נפתחים בכל סמסטר, וקבוצת הלימוד נפגשת בקמפוס של האוניברסיטה הפתוחה ברעננה. לעתים, אם מספר הסטודנטים באזור מסוים בארץ גדול דיו, נפתחת עוד קבוצת לימוד באזור זה. 

 • כיוון שכל חומר הלימוד נשלח לסטודנטים וחומר הלימוד מיועד ללמידה עצמית, אין חובה להשתתף במפגשים (אם כי ייתכן מפגש חובה אחד בכל קורס). עם זאת, מרבית הסטודנטים מעדיפים לבוא למפגשים והם מרגישים שהמפגש מועיל להם. בנוסף, לכל קורס יש אתר המהווה חלק בלתי נפרד מרכיבי ההוראה והלמידה.

 • בכל קורס מתקיימים שישה מפגשים הנמשכים בין שעתיים לשלוש. המפגשים מתנהלים  בשעות אחר הצהרים או הערב.

משך הלימודים:

לפחות שנה וחצי (לא כולל לימודי ההשלמה).

זכאות לתעודה:

סטודנטים יהיו זכאים לתעודה לאחר שיתקיימו שני התנאים הבאים:

 • עמדו בהצלחה בלימודי ההשלמה (אם נדרשו)

 • סיימו בהצלחה את כל חמשת הקורסים המפורטים לעיל.

התכנית גובשה בתיאום עם ראמ"ה, והיא באה לענות רק על דרישת ההכשרה האקדמית לתפקיד רכז הערכה בית ספרי.

הערות

603

אפשר יהיה להתחיל את לימודי התעודה לאחר סיום בהצלחה של הקורס הראשון, אך המשך לימודי התעודה מותנה בסיום הקורס השני בסמסטר הראשון של לימודי התעודה.

604

הקורס נקרא בגרסתו הקודמת שיטות מחקר בחינוך.

605

מי שלמדו את הקורס מבחנים פסיכולוגיים: תאוריה ומעשה (10252) פטורים מלימוד קורס זה.

1551

שם הקורס השתנה. השם הקורס מופיע בהערת רגל בתיאור הקורס.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים