קורסים

 שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: א2021, ב2021, ג2021, א2022, ב2022, ג2022

 נושא: מינהל עסקים

 פעיל בסמסטרים: א2021, א2022

 נושא: מינהל עסקים

 פעיל בסמסטרים: א2021, ב2021, ג2021, א2022, ב2022, ג2022

 נושא: מינהל עסקים

 פעיל בסמסטרים: א2021, ב2021, ג2021, א2022, ב2022, ג2022

 נושא: מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, משפטים, ניהול, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 פעיל בסמסטרים: א2021, ב2021, ג2021, א2022, ב2022, ג2022

 נושא: חשבונאות

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: ב2021

 נושא: שנת השלמה בחשבונאות

 פעיל בסמסטרים: א2021, ב2021, א2022, ב2022

 נושא: חשבונאות

 פעיל בסמסטרים: א2021, ב2021, ג2021, א2022, ב2022, ג2022

 נושא: מינהל עסקים