קורסים

 שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: א2020, ב2020, ג2020, א2021, ב2021, ג2021

 נושא: מינהל עסקים

 פעיל בסמסטרים: א2020, א2021

 נושא: מינהל עסקים

 פעיל בסמסטרים: א2020, ב2020, ג2020, א2021, ב2021, ג2021

 נושא: מינהל עסקים

 פעיל בסמסטרים: א2020, ב2020, ג2020, א2021, ב2021, ג2021

 נושא: מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, משפטים, ניהול, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 פעיל בסמסטרים: א2020, ב2020, ג2020, א2021, ב2021, ג2021

 נושא: חשבונאות

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: ב2020

 נושא: שנת השלמה בחשבונאות

 פעיל בסמסטרים: א2020, ב2020, א2021, ב2021

 נושא: חשבונאות