שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: א2025

 נושא: מנהל עסקים

 פעיל בסמסטרים: ב2024, ג2024, א2025, ב2025

 נושא: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, ניהול, מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, משפטים

 פעיל בסמסטרים: ב2024, א2025, ב2025

 נושא: חשבונאות

 פעיל בסמסטרים: ב2024, א2025, ב2025

 נושא: חשבונאות

 פעיל בסמסטרים: 

 נושא: שנת השלמה בחשבונאות

 פעיל בסמסטרים: ב2024, א2025, ב2025

 נושא: חשבונאות