סטודנטים הלומדים בתכנית ה-MBA נדרשים להשתתף באופן פעיל ב-2 קורסים סמינריוניים לפי בחירתם, בכפוף לאישור ראש התכנית.
אי עמידה בדרישה זו תהווה כישלון בסמינר.
לקראת ההרשמה לסמסטר שבו אתם מבקשים ללמוד את הקורסים הסמינריוניים, עליכם לעקוב אחר הרשמה לסמינרים 2020ב'של תכנית ה-MBA המבשר על ההרשמה המוקדמת לקורסים הסמינריוניים.

לתשומת ליבכם: על הסטודנטים להשתתף באופן פעיל בכל ששת מפגשי הקורסים הסמינריוניים, משמע נוכחות חובה!  

פתח הכל