ידיעון תשפ"ה

חטיבה בניהול משאבי אנוש

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר. החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (כולל). לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.

28-24 נ"ז, בהתאם לדרישות לימודי החטיבה בתואר, ובהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות.

הערות

1005

מי שלמדו את הקורס התנהגות ארגונית (10430) לפני סמסטר ב2018 מנועים מלימוד הקורסים התנהגות ארגונית-מיקרו (10430) והתנהגות ארגונית-מקרו (10434).

1004

סטודנטים הלומדים לתואר בניהול עם חטיבה בניהול משאבי אנוש, ילמדו במסגרת לימודי החובה של החטיבה רק את הקורס ניהול משאבי אנוש (‏10279‎, ‏6 נ"ז) ואת יתרת נ"ז הדרושות לחטיבה (18 נ"ז) ישלימו בלימודי הבחירה בחטיבה.

במסגרת לימודי החובה בניהול ילמדו הסטודנטים את הקורסים התנהגות צרכנים (‏10455‎‎)‏‏, התנהגות ארגונית-מיקרו (‏10430‎)‏ והתנהגות ארגונית-מקרו (‏10434‎)‏ (‏או התנהגות ארגונית (‏10430‎)‏ במתכונתו הקודמת שאינה מוצעת עוד‎)‏ ובמסגרת לימודי הבחירה בניהול (22 נ"ז) יוכלו ללמוד קורסים ברמת פתיחה, רמה רגילה או ברמה מתקדמת, בתנאי שלא נלמדו במסגרת החטיבה ובתנאי שיצברו 24 נ"ז מתקדמות בתכנית כולה.

1006

מי שלמדו את הקורס יחסי עבודה (10588) (6 נ"ז מתקדמות), שאינו מוצע עוד, נ"ז בגין קורס זה ייחשבו להם במסגרת לימודי הבחירה בחטיבה.

1007

סטודנטים הלומדים לתואר בפסיכולוגיה עם חטיבה בניהול משאבי אנוש יכולים ללמוד את הקורס פסיכולוגיה של משא ומתן (‏10973‎)‏ במסגרת התכנית בפסיכולוגיה, או את הקורס דינמיקה של משא ומתן (‏10526‎)‏ במסגרת החטיבה בניהול משאבי אנוש, אך אין ללמוד את שניהם. 

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים