ידיעון תשפ"ד

חטיבה במשפט עסקי

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר. החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (כולל). לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.

לשילוב רק בתארים: ניהול, כלכלה, מדעי הרוח והחברה, מדעי החברה והרוח ומדעי החברה עם לימודי חטיבה.[470]

30 נ"ז, ובהן לפחות 12 נ"ז מתקדמות.

קורס
רמה
נ''ז
לקורסי הבחירה ברמה מתקדמת שבחטיבה יש תנאי קבלה שאינם נכללים בדרישות החטיבה. יש ללמוד אותם במסגרת התואר העיקרי.
חובה - 24 נ"ז
בחירה - 6 נ"ז [473]הערות

470

בתכניות לתארים במדעי הרוח והחברהמדעי החברה והרוח ומדעי החברה בשילוב עם החטיבה במשפט עסקי, 6 נ"ז מלימודי החטיבה ייחשבו במניין נקודות הזכות במדעי החברה הנצברות במסגרת התואר העיקרי. שאר 24 נקודות הזכות שייצברו במסגרת החטיבה לא ייחשבו במניין נקודות אלה. באופן זה, סך נקודות הזכות הנדרשות לכל אחד מהתארים האלה (כולל החטיבה) הוא 108 נ"ז.

סטודנטים הלומדים לתואר בניהול עם חטיבה במשפט עסקי, נדרשים לצבור רק 16 נ"ז במסגרת לימודי הבחירה בניהול במקום 22 נ"ז, ומהן לפחות 12 נ"ז מתקדמות. בתכנית כולה נדרש לצבור לפחות 24 נ"ז מתקדמות.

471

או הקורס מבוא למשפט ויסודות המשפט (10735, 4 נ"ז רגילות), שנלמד בפעם האחרונה בסמסטר ג2018, או צמד הקורסים מבוא למשפט ויסודות המשפט (10735 ,4 נ"ז רגילות) ויסודות המשפט העסקי (10736 ,4 נ"ז רגילות) שאינו נלמד עוד.

472

או הקורס דיני תאגידים (10900) (6 נ"ז ברמה מתקדמת) למי שלמדו אותו עד סמסטר ג2021. או צמד הקורסים יסודות המשפט העסקי (‏10736, 4 נ"ז‎)‏, ודיני תאגידים (‏10900‎)‏ (במתכונתו הקודמת, ‏4 נ"ז‏‎)‏ שאינם נלמדים עוד.

473

מי שלמדו את הקורס סוגיות במשפט העברי (10229) שאינו מוצע עוד, נ"ז בגין קורס זה יחשבו במסגרת לימודי הבחירה בחטיבה.

474

לקורס מתקדם זה יש תנאי קבלה שאינם נכללים בדרישות החטיבה. מי שיבחרו ללמוד את הקורס, ידרשו ללמוד את הקורסים המופיעים בתנאי הקדם במסגרת התואר העיקרי. 

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים