ידיעון תשפ"ה

חטיבה בלוגיסטיקה

[3225]

החל מסמסטר 2024ב תכנית החטיבה בלוגיסטיקה השתנתה.

סטודנטים שהחלו לימודיהם בסמסטר ב2024 ואילך ילמדו לפי דרישות  תכנית זו.

סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר ב2024, יוכלו ללמוד לפי דרישות תכנית החטיבה בלוגיסטיקה לפני השינוי או לפי דרישות תכנית זו, לפי בחירתם.

_____________________________________________________________________________

* חטיבה זו מיועדת לשילוב רק בתכניות: ניהול עם לימודי חטיבה, וניהול ולימודים כללים עם חטיבה בלוגיסטיקה

לפחות 24 נ"ז, ובהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות.

הערות

3225

סטודנטים הלומדים חטיבה זו במסגרת הלימודים לתואר דו-חוגי בניהול ובלימודים כלליים עם חטיבה בלוגיסטיקה חייבים בלימוד הקורס "חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול" (10142). נ"ז שיצברו בקורס (3 נ"ז) יחשבו במסגרת לימודי החוג בלימודים כללים.

3233

הקורס נכלל בלימודי הבחירה בתואר העיקרי ובחטיבה, הוא ייחשב כקורס בחירה באחת מהמסגרות, אך לא בשתיהן.

3226

או הקורס 'חשבונאות ניהולית ותמחיר' (10697) (6 נ"ז רגילות), או הקורס בשמו הקודם 'חשבונאות ניהולית לחשבונאים', או הקורס 'מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר' (10404), או הקורס 'יסודות החשבונאות הפיננסית והניהולית" (10708). 

3227

הקורס נכלל בלימודי הבחירה בתואר העיקרי ובחטיבה, הוא ייחשב כקורס בחירה באחת מהמסגרות, אך לא בשתיהן.

3228

או הקורס 'יסודות התכנות בשפת Java' (20478 , 4 נ"ז רגילות) שאינו נלמד עוד או הקורס 'מבוא למדעי המחשב ושפת Java ' (20441) או צמד הקורסים  'מבוא למדעי המחשב ושפת Java א' (20453) ו'מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב' (20454). 

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים