ידיעון תשפ"ד

חטיבה בניהול

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר. החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (כולל). לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.

30 נ"ז, ובהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות

חובה - 24 נ"ז מבין הקורסים:

בחירה - 6 נ"ז מתקדמות

קורס
רמה
נ''ז
קורס מתקדם בניהול    [330]
מתקדם
6
הערות

329

מי שלמדו את הקורס התנהגות ארגונית (10430) לפני סמסטר ב2018 הקורס ייחשב להם במסגרת לימודי החובה בחטיבה, והם מנועים מלימוד שני הקורסים: התנהגות ארגונית-מיקרו (10430) והתנהגות ארגונית-מקרו (10434)

330

לתואר בסוציולוגיה עם לימודי חטיבה, חובה לבחור את הקורס המתקדם שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה (10901) או ביטחון סוציאלי (10558). סטודנטים הלומדים לתואר בפסיכולוגיה עם חטיבה בניהול יכולים ללמוד את הקורס פסיכולוגיה של משא ומתן (10973) במסגרת התכנית בפסיכולוגיה, או את הקורס דינמיקה של משא ומתן (10526) במסגרת החטיבה בניהול, אך אין ללמוד את שניהם.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים