ידיעון תשפ"ה

חטיבה בחשבונאות

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר. החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (כולל). לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר. החטיבה אינה קשורה למתווה החדש ללימודי חשבונאות, ולא מאפשרת קבלת הקלות בלימודים אלה.

לשילוב רק בתארים:

  • כלכלה עם לימודי חטיבה

  • ניהול עם לימודי חטיבה[452]

28- 30 נ"ז, ובהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות. [452,453,458]

הערות

452

סטודנטים הלומדים לתואר בניהול עם חטיבה בחשבונאות, נדרשים לצבור רק 18 נ"ז מתקדמות במסגרת לימודי הבחירה בניהול במקום 22 נ"ז, בבחירה בסך הכל. מי שלמדו את הקורס התנהגות ארגונית (‏10430‎)‏ לפני סמסטר ב2018 יצברו 6 נ"ז פחות בקורסי החובה בניהול ונדרשים לצבור -6 נ"ז יותר בקורסי הבחירה בניהול. מי שלמדו את הקורס 'בעיות מדידה בחשבונאות א' (10864)  או הקורס 'בעיות מדידה בחשבונאות ב' (10865) המקנים 4 נ"ז כל אחד נדרשים לצבור 20 נ"ז לפחות בלימודי הבחירה בניהול מהן 18 נ"ז מתקדמות. 

453

מי שלמדו את הקורס יסודות המשפט העסקי (10736, 4 נ"ז), שאינו מוצע עוד, נ"ז בגין קורס זה ייחשבו להם כנ"ז בחירה במסגרת החטיבה. מי שילמדו בנוסף לקורס זה את הקורס מבוא למשפט ולדיני עסקים (10836, 6 נ"ז), יצברו בשני הקורסים 8 נ"ז בסה"כ.

458

או הקורס חשבונאות פיננסית א (10706) (6 נ"ז רגילות) שנלמד בפעם האחרונה בסמסטר א2021. מי שלמדו את הקורס בעיות מדידה בחשבונאות א (10864) המקנה 4 נ"ז, יוכלו לצבור 2 נ"ז פחות בחטיבה בחשבונאות ובלבד שיעמדו במכסת נ"ז הנדרשות בקורסים בתכנית כולה.   

454

או הקורס יסודות החשבונאות לחשבונאים (‏10696‎)‏ (‏6 נ"ז רגילות‎)‏ שנלמד בפעם האחרונה בסמסטר ב2020. כדי להתקבל לקורס זה על הסטודנטים לעבור בהצלחה את בחינת הפטור בהנהלת חשבונות (‏91419‎)‏.

הקורס מומלץ לסטודנטים השוקלים ללמוד לתואר בחשבונאות או ששוקלים ללמוד במסגרת החטיבה קורסים מתקדמים בחשבונאות פיננסית או ניהולית.

455

או הקורס חשבונאות ניהולית ותמחיר (10697) (6 נ"ז רגילות) שאינו נלמד עוד, או הקורס בשמו הקודם חשבונאות ניהולית לחשבונאים, או הקורס מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר (10404), שאינו נלמד עוד.

456

או הקורס מבוא למשפט ויסודות המשפט (10735, 4 נ"ז רגילות), שנלמד בפעם האחרונה בסמסטר ג2018, או צמד הקורסים מבוא למשפט ויסודות המשפט (‏10735, 4 נ"ז רגילות‎)‏ ויסודות המשפט העסקי (10736, 4 נ"ז רגילות) שאינו נלמד עוד.

457

או הקורס מסים א (10666) (6 נ"ז רגילות) שנלמד בפעם האחרונה בסמסטר ג2021.

463

או הקורס חשבונאות פיננסית ב (‏10720‎)‏ (6 נ"ז רגילות) שנלמד בפעם האחרונה בסמסטר ג2021.

459

או הקורס ניתוח דוחות פיננסיים (10389) (6 נ"ז מתקדמות), שאינו נלמד עוד.   

460

או הקורס חשבונאות ניהולית מתקדמת לחשבונאים (‏10913‎)‏ (‏6 נ"ז מתקדמות‎)‏, שאינו נלמד עוד.

461

או צמד הקורסים יסודות המשפט העסקי (‏10736, 4 נ"ז‎)‏, שאינו מוצע עוד, ודיני תאגידים (‏10900‎)‏ במתכונתו הקודמת (‏4 נ"ז‎)‏ עד סמסטר ג2018 או הקורס דיני תאגידים (‏10900‎) (6 נ"ז מתקדמות) שנלמד בפעם האחרונה בסמסטר ג2021.

462

או הקורס מסים ב (10556) שנלמד בפעם האחרונה בסמסטר א2022. 

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים