פתח הכל

מעבר לחובות הכלליות שנמנו לעיל, אשר כל בוגר חייב בהן, יש לעמוד במלוא דרישות הלימודים הספציפיות של התואר שלקראתו לומדים, כמפורט בתיאור התכנית.

 

מפתח קיצורים

נ"ז – נקודות זכות
נ"ז עס – נקודות זכות עבודה סמינריונית
 
קיצורים לרמת הקורסים:
פ – פתיחה ‏(קורס פתיחה‎)‏
ר – רגילה ‏(קורס רגיל‎)‏
מ – מתקדמת ‏(קורס מתקדם‎)‏
מס – מתקדמת סמינריונית ‏(קורס מתקדם סמינריוני‎)‏
תש – תואר שני
 

1 לא ניתן לכתוב יותר מעבודה סמינריונית אחת אצל אותו מדריך.