שאלות ותשובות עבור תוכניות הלימודים במחלקה למדעי הטבע

 

ש. קיבלתי הודעה על המעבר ל-120 נ"ז וזה קצת בלבל אותי. היכן אוכל למצוא מידע מפורט על השינוי, ואם הוא משפיע עלי?

ת. המידע הכללי על המעבר נמצא ומפורט באתר המעבר.

באתר תוכניות הלימודים של המחלקה למדעי הטבע תמצאו את כל תוכניות הלימודים המעודכנות שלגביהן יחול שינוי בנקודות הזכות לתואר ל-120 נ"ז לפחות.

כל תוכניות המחלקה למדעי הטבע המפורסמות בידיעון האקדמי תשפ"ב 2022 הן בגרסת 120 נ"ז לפחות. אם בתוכנית הרלבנטית לגביך קיימות שתי גרסאות, תופיע הודעה בראש העמוד של תוכנית 120 נ"ז לפחות אשר תַפנה את הסטודנטים שהחלו את לימודיהם לפני סמסטר א2022 בשנת הלימודים תשפ"ב, לתוכנית 108 נ"ז לפחות.

אם אחרי קריאת המידע הכתוב עדיין נותרו סימני שאלה, מומלץ לתאם שיחת ייעוץ בתחומי פיסיקה/כימיה/מדעי החיים/מדעי כדור הארץ בטלפון: 3500* ובאתר בחירת היועצים.

 

ש. האם סטודנטים וסטודנטיות הלומדים בתוכניות המחלקה למדעי הטבע יכולים ללמוד לפי תוכנית לימודים של 108 נ"ז לפחות לאחר השינוי?

ת. כן, אבל רק אם החלו את לימודיהם לפני סמסטר א2022 (שנת הלימודים תשפ"ב) והם מתכוונים לסיימם לפני סמסטר ג2026.

 

ש. באילו תחומים קיימות שתי גרסאות לתוכניות הלימוד, ומדוע?

ת. לְמַעֵט התוכניות בפיסיקה (בתכניות בפיסיקה קיימות שתי גרסאות מסיבות טכניות בלבד. מבחינה מעשית הן זהות), בכל תוכניות המחלקה קיימות שתי גרסאות: האחת מיועדת לסטודנטים שהחלו את לימודיהם לפני סמסטר א2022, והשנייה מיועדת לסטודנטים חדשים – שהחלו את לימודיהם מסמסטר א2022 ואילך.

מטרת הגרסאות הנפרדות היא למנוע בלבול וטעויות בבחירת קורסים במסלולים בהם יש שינוי ברשימת הקורסים בתוכנית הלימודים, ושינוי בנקודות הזכות שהקורסים מעניקים. בתוכניות הלימודים בהן יש גרסה אחת, יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לקריאת ההנחיות לאוכלוסיות השונות, המפורטות בהערות הרגל בתוכניות השונות.

 

ש. התחלתי את לימודַי לפני סמסטר א2022 בתוכנית לימודים של 108 נ״ז. עם העלייה במספר נקודות הזכות בקורסים בתוכנית הלימודים שלי מצטברות לי נקודות "עודפות". האם אפשר לוותר על קורס בחירה או על קורס אחר בתוכנית?

ת. לפעמים כן, אך בכל מקרה יש לעקוב אחר ההערות לגבי מצב זה בתוכנית הרלבנטית לך, ולבדוק זאת מול יועץ תחומי. 

 

ש. התחלתי את לימודַי בתוכנית לימודים של 108 נ"ז, ובתוכנית שלי חלה עלייה במספר נ"ז של הקורסים עם המעבר לתוכניות 120 נ"ז. למדתי את הקורסים במתכונת שהקנתה פחות נ״ז, וספק אם אסיים את תוכנית לימודַי עד סמסטר ג2026. אם בתום תקופת המעבר איאלץ לעבור לתוכנית הלימודים החדשה, האם יחסרו לי נ״ז להשלמה ל-120 נ״ז בגין הקורסים שלמדתי במתכונת המצומצמת?

ת. כן, אך רק בתוכניות מסוימות. סטודנטים שיעברו לתוכנית לימודים של 120 נ"ז, וצברו חלק מנקודות הזכות בקורסים במתכונת מצומצמת יותר, יידרשו להשלים נ״ז בקורס או בקורסים נוספים כדי לעמוד בדרישת מינימום של 120 נ״ז. לסטודנטים ותיקים שאינם מעוניינים ללמוד קורסים נוספים לתואר, כדאי לסיים את לימודיהם עד סמסטר 2026ג (כולל).

 

ש. בהמשך לשאלה הקודמת, האם אדרש לשלם עבור הקורסים הנוספים שאצטרך ללמוד?

ת. בתוכניות לימודים שבהן משתנה סך כל נקודות הזכות לתואר, מתעדכן חישוב שכר הלימוד בהתאם. לבירור בענייני שכר לימוד יש לפנות אל מוקד הפניות בטלפון *3500.

 

ש. האם סטודנטים ותיקים, הלומדים בתוכניות עם 108 נ"ז שבהן יחולו שינויים, אשר יגישו תוכנית לימודים לאישור, יהיו "מוגנים" מפני השינויים?

ת. לא. התאריך הקובע הוא מועד סיום החובות לתואר, ללא קשר לקיומה או להיעדרה של תוכנית לימודים.

 

ש. האם מומלץ לסטודנטיות וסטודנטים שקיבלו הכרה בלימודים קודמים להגיש בקשה לבחינה מחודשת של ההכרה? האם ייתכן שהיקף ההכרה ישתנה בהתאם לניקוד החדש של הקורסים? והאם ההמלצה שונה עבור אלו שיסיימו את לימודיהם בתקופת המעבר לעומת אלו שלא יסיימו את לימודיהם בתקופת המעבר?

ת. סטודנטיות וסטודנטים הלומדים בתוכניות בהן יחולו שינויים, אשר החלו את לימודיהם עד סמסטר ג2021 (כולל), ויסיימו את לימודיהם עד סמסטר ג2026, אינם צריכים להגיש בקשה לדיון מחודש בהכרה בלימודים קודמים.

לסטודנטיות וסטודנטים ותיקים, הלומדים בתוכניות בהן יחולו שינויים, אשר החלו את לימודיהם עד סמסטר ג2021 (כולל), ולא יסיימו את לימודיהם עד סמסטר ג2026, מומלץ לקבוע ייעוץ אקדמי לבחינת אפשרות לדיון מחודש בהכרה, כך שתותאם לתוכניות של 120 נ"ז לפחות.

 

ש. בנוגע לקורסים שבהם הניקוד עולה או יורד, מה הקריטריון לקביעת נ"ז בקורס במקרה שבו הסטודנט למד את הקורס לפני עליית הנקודות, אך נבחן בסמסטר עוקב, שבו עלו נקודות הזכות בקורס? האם הניקוד ייקבע לפי סמסטר ההיבחנות או לפי סמסטר הלימוד?

ת. נקודות הזכות בקורס ייקבעו על פי סמסטר הלימוד בלבד. אין משמעות לסמסטר הבחינה.

 

ש. כיצד יעברו סטודנטים הלומדים בתוכניות בהן יחולו שינויים, שלא יסיימו את לימודיהם בתקופת המעבר, לתוכנית 120 נ"ז? מה עליהם לעשות?

ת. סטודנטיות וסטודנטים המשויכים לתוכנית 108 נ"ז לפחות, ומבקשים או נאלצים לעבור לתוכנית 120 נ"ז לפחות, מתבקשים לתאם ייעוץ אקדמי תחומי, והם יידרשו להגיש בקשה לוועדה לאישור תוכניות לימודים.

 

ש. האם סטודנטים וסטודנטיות שנרשמו ללימודים באו"פ לפני סמסטר א2022, ודחו את הרשמתם כך שהחלו ללמוד בפועל אחרי סמסטר א2022, רשאים ללמוד על פי גרסת תוכניות 108 נ"ז לפחות?

ת. כן. המועד הקובע הוא מועד הרישום הראשוני לאוניברסיטה הפתוחה.

 

ש. האם סטודנטים וסטודנטיות בעלי תוכנית לימודים מאושרת בהיקף 108 נ"ז צריכים להגיש תוכנית חדשה לאישור?

ת. ככלל, לא. רק במקרים פרטניים, של סיום לימודים לאחר תקופת המעבר, מומלץ לקבל ייעוץ מיועץ תחומי של המחלקה האקדמית לבניית תוכנית לימודים.

 

ש. תנאֵי קבלה של קורסים שונים כוללים דרישה לצבירת נ"ז קודמות בהיקף מסוים. דרישה זו מקובלת בעיקר בקורסים מתקדמים, שהקבלה אליהם מותנית, בין השאר, בצבירה קודמת של 36 נ"ז או יותר. האם הדרישה משתנה?

ת. לא. לא יחול עדכון רוחבי של היקפי נ"ז הנדרשות כתנאי קבלה.

 

ש. האם בעקבות המעבר ל-120 נ"ז משתנה נוהל הדרישה לסיווג ולהתקדמות בלימודי אנגלית (סיווג רמה - עד 18 נ"ז; השלמת רמת טרום בסיסי א/ב - עד 48 נ"ז; רמת פטור - תנאי לקורס מתקדם)?

ת. לא. התקרות נותרו כשהיו.

 

ש. תואר נוסף, חוג לאחר תואר, הכרה בלימודים קודמים – האם יחולו שינויים בהיקף הלימוד הנדרש?

ת. א. היקף הנ"ז הנדרש בלימודים באוניברסיטה הפתוחה יעלה:

• לתואר נוסף לאחר תואר - 78 לפחות.

• לחוג לאחר תואר – 54 לפחות.

• לזכאים להכרה בלימודים קודמים – 60 לפחות.

ב. תחולה: הכללים המעודכנים יחולו על סטודנטיות וסטודנטים שהחלו את הלימודים בסמסטר א2022 ואילך (תחולת המעבר לתוארי 120 נ"ז). על שאר הסטודנטיות והסטודנטים יחולו הכללים כפי שהם היום, למשך תקופת המעבר.