קורסים

 שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: ב2018, ב2019

 נושא: מדעי המחשב

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: ב2018, א2019, ב2019

 נושא: מדעי המחשב

 פעיל בסמסטרים: ב2018, ב2019

 נושא: מדעי המחשב

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: ב2018, ג2018, א2019, ב2019, ג2019, א2020, ב2020

 נושא: מתמטיקה

 פעיל בסמסטרים: ב2018, ג2018, א2019, ב2019, ג2019

 נושא: מתמטיקה

 פעיל בסמסטרים: ב2018, ב2019

 נושא: מדעי המחשב

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: ב2018, א2019, ב2019

 נושא: מדעי המחשב

 פעיל בסמסטרים: ג2018, ג2019

 נושא: מדעי המחשב

 קיימות דרישות קדם