תכנית לתלמידי מוסמך מצטיינים במסלול עם תזה

 
בשנת 2017 נפתחה במחלקה למתמטיקה ומדעי המחשב באוניברסיטה הפתוחה תכנית ייחודית לתלמידי מוסמך מצטיינים. לסטודנטים המתקבלים לתכנית מוענקות מלגות שכר לימוד ומלגות קיום גבוהות, במטרה לאפשר להם להקדיש את מירב זמנם ללימודים ולמחקר. מלגת שכ"ל מכסה את מלוא שכר הלימוד, ומלגות הקיום יהיו גבוהות מהמקובל במחלקות למדעי המחשב באוניברסיטאות האחרות בארץ.

כיצד מתחילים?

במסלול זה יש לבחור ראשית מנחה לעבודת המחקר מבין חברי הסגל הבכיר במחלקה (בניגוד למסלול הרגיל שבו בחירת המנחה מתבצעת בשלב מאוחר יותר של הלימודים).
מתעניינים בתכנית מוזמנים לצפות בתחומי המחקר של אנשי הסגל הבכיר במחלקה ולפנות אליהם ישירות על מנת לבדוק אפשרות להנחיה ולגבש נושא לעבודת המחקר. הקבלה לתכנית מותנית בהמלצה של המנחה.

למי מתאימה התכנית?

התכנית מתאימה לסטודנטים מצטיינים ביותר אשר מעוניינים להקדיש את מירב זמנם למחקר. מוזמנים להגיש מועמדות סטודנטים לתואר ראשון במדעי המחשב אשר מתעתדים לסיים את לימודיהם בשנת הלימודים הנוכחית, בוגרים אשר טרם הגישו מועמדות לתואר שני, וכן סטודנטים אשר כבר התקבלו לתואר השני וזאת ללא קשר לשלב בו הם נמצאים בלימודיהם. 

מה נדרש מהסטודנטים במסגרת התכנית?

אחת ממטרות התכנית היא לקיים סביבת לימודים סטודנטיאלית תוססת בדומה למקובל באוניברסיטאות אחרות. לפיכך הסטודנטים ידרשו להקדיש את מירב זמנם למחקר, אך תתאפשר עבודה במשרה חלקית בתעשייה בדומה למקובל באוניברסיטאות אחרות. הסטודנטים יידרשו לסיים את לימודיהם תוך שנתיים וחצי לכל היותר מיום תחילת הלימודים.