ידיעון תשפ"ה

לימודי תעודה באבטחת המרחב המקוון (סייבר)

התכנית ללימודי תעודה מיועדת לבעלי תואר ראשון המעוניינים להשתלם בתחום אבטחת המרחב המקוון. התכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון בתחומים רלוונטיים, שלמדו קורסי תשתית מתאימים במדעי המחשב במסגרת לימודיהם לתואר ראשון. מטרת התכנית היא לאפשר השתלמות ברמה אקדמית בנושא אבטחת המרחב המקוון. התכנית משלבת קורסים תאורטיים ופרקטיים מתואר ראשון ומתואר שני במדעי המחשב, כמו גם סדנה והתנסות מעשית.

הגשת מועמדות

הגשת המועמדות ללימודי תעודה תעשה בצורה מקוונת. את טופס המועמדות ניתן להגיש באופן שוטף במהלך כל השנה (למרות שהרישום לקורסים מתקיים במועדים מסויימים בלבד).

 

הגשת המועמדות צריכה להיות מלווה במסמכים רשמיים על לימודים קודמים. את המסמכים יש לשלוח בדואר למרכז להישגים לימודיים בקריית האו"פ ברעננה או להגיש, בתיאום מראש, באחד ממרכזי הלימוד של האו"פ.

המסמכים הנדרשים הם תעודת גמר של התואר הראשון (‏או אישור זכאות‎)‏ כולל גיליונות הציונים (מסמך מקורי או עותק מאושר).

אפשר לצרף צילומי תעודות ומסמכים באחד מן התנאים הבאים:

  • לצילומים יצורף אישור נוטריוני.

  • הצילומים אושרו (לאחר הצגת המקור) במרכז ההישגים הלימודיים בקריית האו"פ ברעננה.

  • הצילומים אושרו (לאחר הצגת המקור) על-ידי יועצים במרכזי הלימוד ברחבי הארץ. (‏מידע על המקומות בהם פועלים יועצים אפשר למצוא כאן‎)

סטודנטים או בוגרים של האו"פ יכולים להגיש מועמדות מקוונת, ללא צורך בהגשת מסמכים נוספים.

הגשת המועמדות כרוכה בתשלום. הסכום לתשלום מפורט בפרק ההרשמה (‏‏טבלה 3: תשלומים אחרים‎‎)‏‏ באתר האו"פ. דמי הגשת המועמדות אינם מוחזרים בכל מקרה.

החלטת ועדת הקבלה תקפה לשלוש שנים בכפוף לתכנית הלימודים הנהוגה בסמסטר ההרשמה לתכנית.

לקבלת ייעוץ ומידע נוסף אפשר לפנות ליועץ מתחום מדעי המחשב.

התכנית מתבססת על ידע קודם של קורסי החובה הבאים מתוך התכנית לתואר ראשון במדעי המחשב:

מבוא למדעי המחשב ושפת Java (20441), מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים (20407), אלגוריתמים (20417), מעבדה בתכנות מערכות (20465),

מערכות הפעלה (20594), מתמטיקה בדידה: תורת הקבוצות, קומבינטוריקה ותורת הגרפים (20476), אלגברה לינארית 1 (20109), הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה  למדעי המחשב (20425).

יתאפשר פטור של עד קורס אחד בתכנית, אם נלמד במהלך התואר הראשון. אם נלמדו יותר קורסים, הסטודנטים יידרשו

לקחת במקומם קורסי בחירה מתוך התכנית לתואר ראשון במדעי המחשב במסלול סייבר, כלומר, יש ללמוד בתכנית

לימודי התעודה לפחות 5 קורסים כולל סדנה.

יש לצבור לפחות 23 נ"ז בלימודי קורסים ולעמוד בדרישות הבאות:

א - לימודי ידע קודם חובה לתעודה במדעי המחשב: [627]

ב - לימודי ידע קודם חובה לתעודה באבטחת המרחב המקוון : [630]

ג - לימודי חובה לתעודה באבטחת המרחב המקוון: לפחות 23 נ"ז

הערות

627

התכנית מתבססת על ידע קודם של קורסי החובה הבאים במתמטיקה לתואר ראשון במדעי המחשב: אלגברה לינארית 1 (20109), חשבון אינפיניטסימלי 1 (20474), חשבון אינפיניטסימלי  (20475), הסתברות לתלמידי מדעי המחשב (20425), וכן על ידע קודם של הקורס מבוא למדעי המחשב ושפת Java  (20441) או קורס דומה ברמתו ובתוכנו. החסרים ידע קודם זה, כולו או חלקו, יהיו חייבים להשלימו לפני תחילת הלימודים בתכנית זו.

628

חל שינוי בנ"ז המוענקות לקורס זה. סטודנטים שלמדו את הקורס במתכונתו הקודמת ומעוניינים ללמוד לפי תכנית הלימודים החדשה יכולים להפנות לוועדה לאישור תוכניות לימודים בקשה לקבלת פטור מלימוד הקורס במתכונתו החדשה.

629

במקום הקורס מבוא למדעי המחשב ושפת Java  (20441) ניתן ללמוד את שני הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java  א (20453 ,3 נ"ז) ומבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (20454 ,3 נ"ז).

630

התכנית מתבססת על ידע קודם של קורסי החובה הבאים מתוך התכנית לתואר ראשון במדעי המחשב: מבוא למדעי המחשב ושפת Java (20441), מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים (20407), מעבדה בתכנות מערכות (20465), מערכות הפעלה (20594), מתמטיקה בדידה: תורת הקבוצות, קומבינטוריקה ותורת הגרפים (20476), אלגברה לינארית 1 (20109), הסתברות לתלמידי מדעי המחשב (20425). החסרים ידע קודם זה, כולו או חלקו, יהיו חייבים להשלימו לפני תחילת הלימודים בתכנית זו.

3325

הקורס יילמד בפעם האחרונה בסמסטר 2025ג

1762

או הקורס אבטחת מערכות תוכנה (22923) שאינו מוצע עוד.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים