ידיעון תשפ"ה

לימודי תעודה במדעי המחשב

התכנית ללימודי תעודה במדעי המחשב מיועדת לבעלי תואר בוגר במדעים מדויקים או בהנדסה המעוניינים להשתלם במדעי המחשב.

התכנית מקנה ידע בסיסי בתחום מדעי המחשב והיא מורכבת מקורסים תאורטיים ויישומיים מתואר ראשון במדעי המחשב. התכנית מהווה תשתית טובה להמשך לימודים לתואר שני במדעי המחשב ולעבודה בתחום.

מסיימי לימודי התעודה יוכלו להגיש מועמדות לתואר שני. מועמדותם תישקל בהתאם לציוניהם בתואר הראשון ובלימודי התעודה.

הגשת מועמדות

הגשת המועמדות ללימודי תעודה תעשה בצורה מקוונת. טופס המועמדות ניתן להגיש באופן שוטף במהלך כל השנה (למרות שהרישום לקורסים מתקיים במועדים מסויימים בלבד).

 

הגשת המועמדות צריכה להיות מלווה במסמכים רשמיים על לימודים קודמים. את המסמכים יש לשלוח בדואר למרכז להישגים לימודיים בקריית האו"פ ברעננה או להגיש, בתיאום מראש, באחד ממרכזי הלימוד של האו"פ.

המסמכים הנדרשים הם תעודת גמר של התואר הראשון (‏או אישור זכאות‎)‏ כולל גיליונות הציונים (מסמך מקורי או עותק מאושר).

אפשר לצרף צילומי תעודות ומסמכים באחד מן התנאים הבאים:

  • לצילומים יצורף אישור נוטריוני.

  • הצילומים אושרו (לאחר הצגת המקור) במרכז ההישגים הלימודיים בקריית האו"פ ברעננה.

  • הצילומים אושרו (לאחר הצגת המקור) על-ידי יועצים במרכזי הלימוד ברחבי הארץ. (‏מידע על המקומות בהם פועלים יועצים אפשר למצוא כאן‎)

סטודנטים או בוגרים של האו"פ יכולים להגיש מועמדות מקוונת, ללא צורך בהגשת מסמכים נוספים.

החלטת ועדת הקבלה תקפה לשלוש שנים בכפוף לתכנית הלימודים הנהוגה בסמסטר ההרשמה לתכנית.

הגשת המועמדות כרוכה בתשלום. הסכום לתשלום מפורט בפרק ההרשמה (‏‏טבלה 3: תשלומים אחרים‎‎)‏‏ באתר האו"פ. דמי הגשת המועמדות אינם מוחזרים בכל מקרה.

אישור תכנית הלימודים

תכנית ללימודי תעודה במדעי המחשב היא אישית וצריכה לקבל את אישור הוועדה לאישור תכניות לימודים.

מועמדים שלמדו קורסים אקדמיים במדעי המחשב, יוכלו להגיש בקשה להכרה בקורסים אלה במסגרת פנייתם לאישור התכנית בוועדה לאישור תכניות לימודים.

 

בכל מקרה יהיו הסטודנטים חייבים ללמוד לפחות חמישה קורסים מתוך הקורסים הדרושים ללימודי התעודה.

 

לקבלת ייעוץ ומידע נוסף אפשר לפנות ליועץ מתחום מדעי המחשב.

לימודי ידע קודם

התכנית מתבססת על ידע קודם של קורסי החובה הבאים במתמטיקה לתואר ראשון במדעי המחשב: אלגברה לינארית 1 (20109), חשבון אינפיניטסימלי 1 (20474), חשבון אינפיניטסימלי  (20475), הסתברות לתלמידי מדעי המחשב (20425), וכן על ידע קודם של הקורס מבוא למדעי המחשב ושפת Java  (20441) או קורס דומה ברמתו ובתוכנו. החסרים ידע קודם זה, כולו או חלקו, יהיו חייבים להשלימו לפני תחילת הלימודים בתכנית זו.

המעוניינים להמשיך ללימודי תואר שני במדעי המחשב, שלא למדו את הקורס מודלים חישוביים (20604)[3347] במסגרת קורסי החובה, צריכים ללמוד את הקורס מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות (20585)[3346] במסגרת קורסי הבחירה של לימודי התעודה או בנוסף. כמו כן, עליהם להשלים את הקורסים לוגיקה למדעי המחשב (20466) , אם לא למדו קורס זה במסגרת לימודיהם הקודמים.

יש לצבור לפחות 40-39 נ"ז בלימודי קורסים ולעמוד בדרישות הבאות:

חובה - 32-31 נ"ז [1747]

בחירה - לפחות 8 נ"ז [560,1748,1749]

הערות

3347

או הקורס אוטומטים ושפות פורמליות 20440 שאינו נלמד עוד

3346

הקורס יילמד בפעם האחרונה בסמסטר 2026א

1747

סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר 2023א, שלמדו את הקורס תכנות מתקדם בשפת Java (20554) במסגרת קורסי החובה, הקורס ייחשב להם במניין קורסי הבחירה. 

621

חל שינוי בנ"ז המוענקות לקורס זה. סטודנטים שלמדו את הקורס במתכונתו הקודמת יצברו פחות נ"ז בסעיף זה ובתכנית כולה.

560

סטודנטים שלמדו את הקורס שפת פרולוג והיבטים לבינה מלאכותית (‏20596‎), שאינו מוצע עוד, הקורס ייחשב במניין קורסי הבחירה בתכנית.

1748

סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר 2023א יכולים לכלול סדנה במדעי המחשב במסגרת לימודי הבחירה. במקרה זה הם יצברו 1 נ"ז פחות בסעיף זה ובתכנית כולה.

1749

סטודנטים שלמדו את הקורס מערכות ספרתיות (20272), אלגוריתמיקה: יסודות מדעי המחשב (‏20290‎)‏ שאינם מוצעים עוד, הקורסים ייחשבו להם במניין קורסי הבחירה. במקרה שלמדו את הקורס מערכות ספרתיות, הם יצברו 1 נ"ז פחות בסעיף זה ובתכנית כולה.

623

או הקורס במתכונתו הקודמת.

3325

הקורס יילמד בפעם האחרונה בסמסטר 2025ג

34

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.

2605

הקורס יילמד בשפה האנגלית

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים