ידיעון תשפ"ד

חטיבה במדעי המחשב - מערכות ויישומים

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר. החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (כולל). לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.

__________________________________________________________________________________

לשילוב רק בתואר: ניהול עם לימודי חטיבה

24  נ"ז,  מתוכן לפחות 4 נ"ז מתקדמות.

הערות

1024

קורסי תשתית נוספים הדרושים לחטיבה נלמדים במסגרת לימודי התשתית בתכנית בניהול: חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול (10142)מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א  (30111)מבוא לסטטיטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (30112).

1027

הקורס מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים מומלץ רק לאלה שסיימו בציונים גבוהים את קורס התשתית נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (10444) ואת הקורס מבוא למדעי המחשב ושפת Java (20441). לאחרים מומלץ הקורס מבני נתונים (20433)

1025

בנוסף ללימודי החובה בחטיבה, סטודנטים הלומדים לתואר בניהול עם חטיבה במדעי המחשב - מערכות ויישומים חייבים לכלול את הקורס תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע (‏10645‎)‏ במסגרת לימודי הבחירה בניהול. 

1026

או שני הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453, 3 נ"ז‎)‏ ומבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454, 3 נ"ז‎)‏.

560

סטודנטים שלמדו את הקורס שפת פרולוג והיבטים לבינה מלאכותית (‏20596‎), שאינו מוצע עוד, הקורס ייחשב במניין קורסי הבחירה בתכנית.

1028

חל שינוי בנ"ז המוענקות לקורס זה. סטודנטים שלמדו את הקורס במתכונתו הקודמת ומעוניינים ללמוד לפי תכנית הלימודים החדשה יכולים להפנות לוועדה לאישור תכניות לימודים בקשה לקבלת פטור מלימוד הקורס במתכונתו החדשה.

34

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים