ניתן ללמוד את תכניות הלימודים במדעי המחשב ובמדעי המחשב מערכות ויישומים, בשיטות הלימודים הייחודיות של האוניברסיטה הפתוחה במסגרת זמן גמישה, לפי קצב התקדמות אישי של כל סטודנט.ית.

לסטודנטים.ות המעוניינים.ות ללמוד במסגרת זמן קצרה יותר מוצעות דוגמאות למסלולי לימוד מובנים המציעים מסגרת זמן ומתווים סדר לימודים מומלץ.


תכניות לימודים מובנות לסטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2022

פתח הכל

תכניות לימודים מובנות לסטודנטים שהחלו לימודיהם החל מסמסטר א2022 ואילך

פתח הכל