שינוי בתוכניות הלימודים לתואר ראשון - מעבר לתוכניות בנות 120 נ"ז לפחות

 

החל משנת הלימודים תשפ"ב (2022-2021) ישתנה היקף נ"ז בתוכניות הלימודים לתואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה ל-120 נ"ז לפחות, בהתאם להנחיית המועצה להשכלה גבוהה.

השינוי יחול על סטודנטיות וסטודנטים שיתחילו את לימודיהם באוניברסיטה הפתוחה מסמסטר א2022 (א תשפ"ב) ואילך. לאחר חמש שנים (החל מסמסטר א2027) יחול השינוי על כלל הסטודנטיות והסטודנטים, ובכללם מי שהתחילו ללמוד לפני השינוי בהיקף נ"ז הדרושות לתואר.

למידע נוסף על המעבר ומשמעויותיו לחצו כאן.

לקובץ שאלות ותשובות בנושא המעבר עבור סטודנטים למדעי המחשב, לחצו כאן.

בדף תוכניות הלימודים במדעי המחשב ניתן למצוא את התכניות לסטודנטים אשר החלו את לימודיהם בסמסטר א2022 ואילך

ובראש כל אחת מהתכניות הללו מופיע קישור לתכנית הרלבנטית לסטודנטים אשר החלו את לימודיהם לפני סמסטר א2022.

לצפייה בתכנית מובנית של תואר ראשון בוגר במדעי המחשב - מסלול לימודים ארבע-שנתי, לחצו כאן