האם לימודי התאטרון באוניברסיטה הפתוחה כוללים גם לימודים מעשיים כמו משחק ובימוי?

לא, הלימודים הם עיוניים בלבד, אך הם מעשירים, מעניקים כלים לניתוח ולהעמקת ההבנה של עולם התאטרון גם לבעלי ניסיון מעשי בתחום.

 

האם לימודיי העיוניים יוכרו אם אבחר להמשיך בלימודים מעשיים במוסד אחר?

כן, הניקוד האקדמי מוכר, למשל בחוג לתאטרון באוניברסיטת תל-אביב, שלאוניברסיטה הפתוחה יש עמו הסכם לאפיק מעבר.