ידיעון תשפ"ד

חטיבה בבלשנות

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר. החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (כולל). לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.

30-24 נ"ז, בהתאם לדרישות לימודי החטיבה בתואר, מתוכן 12 נ"ז משני קורסי החובה והשאר מקורסי הבחירה (ליבה או בין תחומיים)

הערות

2582

החל מסמסטר א2024 חל שינוי בתנאי הקבלה בקורס זה. לתנאי הקבלה החדשים ראו בתיאור הקורס בקטלוג הקורסים. 

2344

סטודנטים שלמדו את הקורס התפתחות שפה תקינה ולקויה: מינקות עד בגרות‏ (10787), שאינו מוצע עוד, הקורס ייחשב במניין הקורסים במקטע זה.

34

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.

1021

גרסה משוכתבת של הקורס סמנטיקה עברית: משמעות ותקשורת

1022

לקורס זה דרישות קדם שאינן במסגרת החטיבה.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים