במסגרת לימודי התכנית ניתן לבחור באחת מהמגמות המפורטות להלן (אך אין חובה לעשות כן). כדי להשלים את המגמה יש ללמוד לפחות 2 קורסי חובה של המגמה ולפחות קורס בחירה אחד של המגמה. 

במסגרת קורסי הבחירה, במסלול ללא תיזה ניתן ללמוד עד 2 קורסים מתקדמים לתואר ראשון; במסלול עם תיזה ניתן ללמוד קורס אחד מתקדם לתואר הראשון, ובלבד שלא נבחרו קורסים שכבר נלמדו במסגרת הלימודים לתואר הראשון. 

לימודי המגמה נכללים במניין קורסי הבחירה לתואר. 

מגמת תרבות דיגיטלית 

מגמת תרבות דיגיטלית מתמקדת בממשק שבין מרחבים דיגיטליים ובין  תרבות: בהתרקמות של תרבות בפלטפורמות דיגיטליות, בדינמיקות שמאפיינות תרבויות רשת, ובתמורות במושגים מרכזיים בתרבות כתוצאה משינויים טכנולוגיים.  

קורסי חובה:

​תרבויות רשת (14216)​​

​3 נ"ז
​סמינר פרונטלי של חברי הסגל הבכיר בתחום התרבות הדיגיטלית (חדש)
​3 נ"ז

קורסי בחירה מתקדמים מהתואר הראשון:

(עד שני קורסים במסלול ללא תיזה עד קורס אחד במסלול עם תיזה)

​דיגיטלית בתרבות ובחיי היומיום (10991)
​6 נ"ז
​משחק, משחקים ומשחקיות במדיה מודרניים (10987)
​6 נ"ז
​אמנות בעידן הדיגיטלי מאמצע המאה ה-20 עד תחילת המאה ה-21 (11300)
​6 נ"ז

מגמת מגדר, גוף ומיניות 

מגמת מגדר, גוף ומיניות מתמקדת בסוגיות הקשורות באופנים שבהם התרבות תופסת, ממשיגה, מייצרת ומבנה היבטים הקשורים למגדר, לגוף ולמיניות, כמו גם ליחסי הגומלין ביניהם. 

קורסי חובה:

​גוף ותרבות: מסורות, שאלות, בעיות (14209)
​3 נ"ז
​מגדר: תרבות וזהות (14212)
​3 נ"ז

קורסי בחירה מתוך התואר השני בהיסטוריה, במחשבה ביולוגית ובממשל ומדיניות:

(עד שני קורסי בחירה במסלול ללא תיזה ועד קורס אחד במסלול עם תיזה)

​מעבדה משלה: נשים במחקר הביולוגי (מחשבה ביולוגית) (22014)
​3 נ"ז
​פמיניזם, פוליטיקה ומדיניות (ממשל ומדיניות ציבורית) (12026)
​3 נ"ז

קורסי בחירה מתקדמים מהתואר הראשון:

(עד שני קורסי בחירה במסלול ללא תיזה ועד קורס אחד במסלול עם תיזה​)

​ג'ין אוסטין (10378)
​6 נ"ז
​מגדר ומיניות בתרבות חז"ל (10947)
​6 נ"ז
​מגדר ופמיניזם בתאטרון המודרני (10928)
​6 נ"ז
​נשים בחברה היהודית בארץ ישראל (10582)
​6 נ"ז
או

​תנועות נשים במזרח התיכון בעת החדשה (10974)
​6 נ"ז

מגמת ספרות 

במגמה זו נעסוק בסוגיות עכשוויות  במחקר הספרות ובקשרים שבין עולם הספרות והיבטים של מוסר, אסתטיקה, חברה ופוליטיקה.  

קורסי חובה:

​סוגיות עכשוויות בחקר הספרות - סמינר פרונטלי של חברי הסגל הבכיר בתחום הספרות (חדש)
​3 נ"ז​
​על האנושי והחייתי: לימודי בעלי חיים והטקסט הספרותי (חדש)
​3 נ"ז

קורסי בחירה מתקדמים מהתואר הראשון:

(עד שני קורסים במסלול ללא תיזה עד קורס אחד במסלול עם תיזה)

​גלגוליו של רומן החניכה (10951)
​6 נ"ז
​ג'ין אוסטין (10378)
​6 נ"ז
​ספרות ואתיקה (10963)
​6 נ"ז
​הקבוצה הכנענית: בין אידיאולוגיה לספרות
​6 נ"ז
​ערים וספרים (בפיתוח) (10995)
​6 נ"ז
​אחרי המלחמה - ספרות פלסטינית וישראלית (בפיתוח) (10993)
​6 נ"ז
​סוגיות בתרגום מערבית לעברית בעת המודרנית (בפיתוח) (11301)
​6 נ"ז