חטיבה בלימודי אפריקה

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (‏המל"ג‎)‏ לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר. החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (‏כולל‎)‏. לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.

30-24 נ"ז, ובהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות.

רמה

נ"ז

צמיחת המדינות החדשות באפריקה (‏10206‎)‏

ר

6

הסחורה האנושית: עבדות וסחר עבדים באפריקה וממנה (‏10779‎)‏

ר

6

מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים (‏10205‎)‏ 1

ר

6

משטר ופוליטיקה באפריקה (‏10329‎)‏

מ

6

אפריקה בסבך היחסים הבין-לאומיים (‏10330‎)‏

מ

6

אתיופיה: נצרות,איסלאם,יהדות (‏10333‎)‏

מ

6


1

קורס זה מומלץ למי שאינם תלמידי מדע המדינה.