חטיבה ביחסים בין-לאומיים

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (‏המל"ג‎)‏ לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר. החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (‏כולל‎)‏. לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.

30-24 נ"ז, בהתאם לדרישות לימודי החטיבה בתואר, ובהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות.

חובה – 6 נ"ז

רמה

נ"ז

מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים (‏10205‎)‏

ר

6

בחירה – 24-18 נ"ז, ובהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות1

עולם במלחמה: יחסים בין העמים בשנים 1945-1900 (‏10482‎)‏ #

ר

6

יישוב סכסוכים ביחסים בין-לאומיים (‏10788‎)‏

ר

6

ארצות-הברית בזירה הבין-לאומית מאז 1945 (‏10717‎)‏

ר

6

הדמוקרטיה הגדולה בעולם: הודו המודרנית – בין עבר לעתיד (‏10829‎)‏

ר

6

צמיחת המדינות החדשות באפריקה (‏10206‎)‏

ר

6

ג'נוסייד (‏רצח עם‎)‏ (‏10664‎)‏

ר

6

סוגיות נבחרות במדיניות החוץ של מדינת ישראל (‏10314‎)‏

מ

6

זכויות האדם ביחסים הבין-לאומיים (‏10535‎)‏

מ

6

אפריקה בסבך היחסים הבין-לאומיים: עבר והווה (‏10330‎)‏

מ

6

הקולוניאליזם האירופי: רעיון, יישום והתנגדות (‏10925‎)‏ 2

מ

6

מלחמה ואסטרטגיה (‏10390‎)‏ 3

מ

6

פרויקט מחקר: מדיניות ציבורית,צבא וביטחון (‏10760‎)‏

מ

6

 


1

מי שלמדו את הקורסים מדיניות החוץ של ברה"מ/רוסיה: מן העידן הקומוניסטי לשנות האלפיים (‏10431‎)‏, השאלה הלאומית בברית-המועצות, 1991-1917 (‏10504‎)‏, דמוקרטיה וביטחון לאומי בישראל (‏10509‎)‏, שאינם מוצעים עוד, הקורסים ייחשבו להם כקורסי בחירה בחטיבה ביחסים בין-לאומיים.

2

הקורס יילמד לאחרונה בסמסטר א2021.

3

הקורס יילמד לאחרונה בסמסטר ב2021.

#

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.