חטיבה במדע המדינה

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (‏המל"ג‎)‏ לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר. החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (‏כולל‎)‏. לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.

30-24 נ"ז, בהתאם לדרישות לימודי החטיבה בתואר, ובהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות.1

רמה

נ"ז

מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה (‏10165‎)‏

ר

6

מבוא למחשבה מדינית (‏10611‎)‏

ר

6

יישוב סכסוכים ביחסים בין-לאומיים (‏10788‎)‏

ר

6

מבוא לפוליטיקה השוואתית (‏10660‎)‏ #

ר

6

ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל (‏10406‎)‏

ר

6

תנועות חברתיות ומחאה פוליטית (‏10454‎)‏

ר

6

הדמוקרטיה הגדולה בעולם: הודו המודרנית – בין עבר לעתיד (‏10829‎)‏

ר

6

אידיאולוגיות פוליטיות מודרניות (‏10538‎)‏

מ

6

תנועות חברתיות ומחאה פוליטית בישראל (‏10392‎)‏

מ

6

פרויקט מחקר: מדיניות ציבורית,צבא וביטחון (‏10760‎)‏

מ

6

 

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (‏המל"ג‎)‏ לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר. החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (‏כולל‎)‏. לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.


1

מי שלמדו את הקורסים מדיניות החוץ של ברה"מ/רוסיה: מן העידן הקומוניסטי לשנות האלפיים (‏10431‎)‏, מדע המדינה לגווניו (‏10375‎)‏, הכלכלה המדינית: עיון במקרה הישראלי (‏10929‎)‏, סוגיות נבחרות בדמוקרטיה המודרנית (‏10326‎)‏, אזרחות: תאוריה ופוליטיקה (‏10903‎)‏, דמוקרטיה וביטחון לאומי בישראל (‏10509‎)‏, דת, מדינה ופוליטיקה (‏10342‎)‏, שאינם מוצעים עוד, הקורסים ייחשבו להם במסגרת החטיבה במדע המדינה.

#

שם הקורס שונה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.