חטיבה בתקשורת

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (‏המל"ג‎)‏ לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר. החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (‏כולל‎)‏. לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.

30-24 נ"ז, בהתאם לדרישות לימודי החטיבה בתואר, ובהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות.

חובה – 6 נ"ז

רמה

נ"ז

מבוא ללימודי תקשורת (‏10408‎)‏ #

ר

6

בחירה – 24-18 נ"ז, ובהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות1

מבוא לחשיבה חברתית (‏10161‎)‏

פ

3

תקשורת: טכנולוגיה, חברה, תרבות (‏10439‎)‏

ר

6

תקשורת בישראל (‏10612‎)‏ #

ר

3

לגדול עם הטלוויזיה והאינטרנט: המסכים בחייהם של ילדים ובני נוער (‏10698‎)‏ #

ר

6

שיח התקשורת (‏10668‎)‏

ר

4

תקשורת ודעת קהל (‏10716‎)‏

ר

6

קלאסיקה בחקר התקשורת: מבט מחודש (‏10712‎)‏

ר

4

מבוא למדיה חדשים (‏10838‎)‏

ר

4

תקשורת כתרבות (‏10532‎)‏

מ

6

משחק, משחקים ומשחקיות במדיה מודרניים (‏10987‎)‏

מ

6

יריבים או שותפים: יחסי דמוקרטיה ותקשורת (‏10946‎)‏

מ

6

דיגיטליות בתרבות ובחיי היומיום (‏10991‎)‏

מ

6

 


1

מי שלמדו את הקורסים תרבות, תקשורת ופנאי בישראל (‏10503‎)‏ (‏6 נ"ז מתקדמות‎)‏, סוגיות בסוציולוגיה של האינטרנט ושל תקשורת מקוונת (‏10921‎)‏ (‏6 נ"ז‎)‏ שאינם מוצעים עוד, נ"ז בגין קורסים אלו ייחשבו במסגרת לימודי הבחירה.

#

שם הקורס השתנה. שמו הקודם מופיע בהערת רגל בתיאור הקורס.