חטיבה במדיניות ציבורית

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (‏המל"ג‎)‏ לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר. החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (‏כולל‎)‏. לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.

30 נ"ז, ובהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות.

חובה – 24 נ"ז

רמה

נ"ז

ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל (‏10406‎)‏

ר

6

מבוא למינהל וניהול ציבורי (‏10437‎)‏ 1

ר

6

מדיניות ציבורית (‏10723‎)‏

ר

6

התנהגות ארגונית-מקרו (‏10434‎)‏ 2

ר

6

בחירה – 6 נ"ז מתקדמות3

שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה (‏10901‎)‏

מ

6

ביטחון סוציאלי (‏10558‎)‏

מ

6

רגולציה: מתאוריה למעשה (‏10957‎)‏

מ

6

רגולציה: סמינר מחקר (‏10982‎)‏

מ

6

 

 


1

בעבר נקרא הקורס יסודות המינהל הציבורי.

2

מי שלמדו את הקורס התנהגות ארגונית (‏10430‎)‏ לפני סמסטר ב2018 מנועים מלימוד קורס זה. בתואר בניהול עם חטיבה במדיניות ציבורית יש ללמוד במקום קורס זה במסגרת החטיבה את הקורס סוציולוגיה של ארגונים (‏10728‎)‏.

3

מי שלמדו את הקורסים הכלכלה המדינית: עיון במקרה הישראלי (‏10929‎)‏, אזרחות: תאוריה ופוליטיקה (‏10903‎)‏, שאינם מוצעים עוד, הקורסים ייחשבו להם במסגרת לימודי הבחירה.