בוגר במדעי החברה בהדגשת מדע המדינה1

א. לפחות 108 נ"ז ובהן:

(‏i‎)‏

לפחות 84 נ"ז במדעי החברה

(‏ii‎)‏

לפחות 24 נ"ז מתקדמות

ב. לימודי תשתית: חובה – 15-14 נ"ז

רמה

נ"ז

יסודות המחקר הכמותי א: עקרונות המחקר ועיצוב (‏10769‎)‏ 2

ר

4

יסודות המחקר הכמותי ב: ניתוח נתונים סטטיסטיים (‏10775‎)‏ 3

ר

4

וכן אחד מבין הקורסים:

מבוא לסוציולוגיה (‏10134‎)‏

פ

6

מבוא לפסיכולוגיה (‏10136‎)‏

פ

6

התנהגות ארגונית (‏10430‎)‏4 או

ר

6

התנהגות ארגונית-מקרו (‏10434‎)‏4

ר

6

מבוא ללימודי תקשורת (‏10408‎)‏ 5

ר

6

מבוא למיקרוכלכלה (‏10131‎)‏6 +

פ

3

מבוא למקרוכלכלה (‏10126‎)‏6

פ

4

ג. לימודי מדע המדינה: חובה ובחירה – לפחות 84 נ"ז7

חובה – 36 נ"ז

דמוקרטיות ודיקטטורות: פוליטיקה השוואתית (‏10660‎)‏

ר

6

מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים (‏10205‎)‏

ר

6

ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל (‏10406‎)‏

ר

6

מדיניות ציבורית (‏10723‎)‏

ר

6

מבוא למחשבה מדינית (‏10611‎)‏

ר

6

מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה (‏10165‎)‏

ר

6

בחירה – לפחות 48 נ"ז ובהן לפחות 18 נ"ז מתקדמות7

ישראל בעשור הראשון (‏10486‎)‏

ר

6

תנועות חברתיות ומחאה פוליטית (‏10454‎)‏

ר

6

חברה, פוליטיקה וכלכלה (‏10737‎)‏

ר

6

המשפט החוקתי של ישראל (‏10812‎)‏

ר

6

דמוקרטיה וחינוך: הממד הרעיוני (‏10653‎)‏

ר

3

בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה (‏10691‎)‏

ר

6

משטרים דמוקרטיים (‏10661‎)‏

ר

6

יישוב סכסוכים בזירה הבין-לאומית (‏10788‎)‏

ר

6

חברות מזרח תיכוניות במבט השוואתי: מצרים ישראל, סוריה ולבנון (‏10795‎)‏

ר

6

החברה הערבית בישראל (‏10657‎)‏

ר

6

מבוא למינהל וניהול ציבורי (‏10437‎)‏ 8

ר

6

יסודות השלטון המקומי (‏10459‎)‏

ר

6

האיחוד האירופי: היסטוריה, מוסדות ומדיניות (‏10801‎)‏

ר

6

הסחורה האנושית: עבדות וסחר בעבדים באפריקה וממנה (‏ 10779 ‎)‏

ר

6

ג'נוסייד (‏רצח עם‎)‏ (‏10664‎)‏

ר

6

צמיחת המדינות החדשות באפריקה (‏10206‎)‏

ר

6

תכנית התמחות של הכנסת (‏10831‎)‏

ר

6

אידיאולוגיות פוליטיות מודרניות (‏10538‎)‏

מ

6

סוגיות נבחרות בדמוקרטיה המודרנית (‏10326‎)‏

מ

6

דת, מדינה ופוליטיקה (‏10342‎)‏

מ

6

אזרחות: תאוריה ופוליטיקה (‏10903‎)‏

מ

6

חשיבה אסטרטגית: תורת המשחקים ושימושיה בכלכלה ובניהול (‏10599‎)‏

מ

3

העדפה ובחירה חברתית (‏10502‎)‏

מ

3

תאוריות עכשוויות של צדק כלכלי וחברתי (‏10960‎)‏

מ

6

תנועות חברתיות ומחאה פוליטית בישראל (‏10392‎)‏

מ

6

דמוקרטיה וביטחון לאומי בישראל (‏10509‎)‏

מ

6

הקולוניאליזם האירופי: רעיון, יישום והתנגדות (‏10925‎)‏

מ

6

משטר ופוליטיקה באפריקה (‏10329‎)‏

מ

6

מדינות בעידן הגלובליזציה: פרספקטיבות אנתרופולוגיות (‏10970‎)‏

מ

6

סמינר למצטיינים: סוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת (‏10976‎)‏

מס

6

ד. דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות במדע המדינה.

ה. בחירה חופשית

יש להשלים את מכסת הנקודות בהתאם לנדרש בסעיף א על ידי לימוד קורסי בחירה נוספים מסעיף ג או בקורסים אחרים מדיסציפלינות כלשהן. כמו כן, חובה לכלול במסגרת זו קורס מרחיב-דעת אחד מתוך רשימת קורסים מרחיבי-דעת במדעי הרוח או במדעים.

ו. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה
  • קורס מרחיב-דעת

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.


1

מסמסטר א2017 בוטלה החלוקה לאשכולות בלימודי הבחירה.

2

או הקורס שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (‏10285‎)‏.

3

או צמד הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏30111‎)‏, מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (‏30112‎)‏.

4

מי שילמדו את הקורס התנהגות ארגונית (‏10430‎)‏ עד סמסטר ב2018 מנועים מלימוד הקורס התנהגות ארגונית-מקרו (‏10434‎)‏.

5

הקורס נקרא בעבר מבוא לתקשורת המונים.

6

במסגרת דרישה זו יש ללמוד את שני הקורסים.

7

סטודנטים שצברו 48 נ"ז או יותר עד סמסטר א2013, וכן סטודנטים בעלי תכנית לימודים מאושרת ותקפה, יוכלו להסתפק ב-39 נ"ז בקורסי הבחירה בסעיף ג ולהשלים את מכסת הנקודות החסרות במסגרת הבחירה החופשית.

לסטודנטים שלמדו את הקורס המזרח התיכון בימינו (‏10646‎)‏ לפני סמסטר ב2016 או שהקורס נכלל להם בתכנית לימודיהם שהיא מאושרת ותקפה, הקורס ייחשב כאחד מקורסי הבחירה בלימודי מדע המדינה.

מסמסטר א2017 בוטל אשכול ד בתכנית, וכל הקורסים הכלולים בו (‏חוץ מהקורס ישראל בעשור הראשון (‏10486‎)‏, הוצאו מתכנית הלימודים. מי שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2017 ולמדו או ילמדו את הקורסים נוער, חינוך ופוליטיקה (‏10510‎)‏, אדם, חברה וכלכלה (‏10918‎)‏, אירופה ערש הלאומיות (‏10403‎)‏, סוגיות בחקר הלאומיות (‏10374‎)‏, חירויות הפרט (‏10336‎)‏, לפני סמסטר א2018, או שהקורסים נכללים להם בתכנית לימודים מאושרת ותקפה, הקורסים ייחשבו להם כקורסי בחירה במסגרת התכנית.

מי שלמדו את הקורסים מדע המדינה לגווניו (‏10375‎)‏, הכלכלה המדינית: עיון במקרה הישראלי (‏10929‎)‏, השאלה הלאומית בברית המועצות, 1991-1917 (‏10504‎)‏, דיקטטורות במאה ה-20 (‏10662‎)‏, סוגיות נבחרות בדמוקרטיה המודרנית (‏10326‎)‏, שאינם מוצעים עוד, הקורסים ייחשבו להם כקורסי בחירה במסגרת התכנית.

הקורסים אזרחות: תאוריה ופוליטיקה (‏10903‎)‏, משטרים דמוקרטים (‏10661‎)‏ יילמדו בפעם האחרונה בסמסטר ב2018.

8

בעבר נקרא הקורס יסודות המינהל הציבורי.