חטיבה במדעי הטבע

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (‏המל"ג‎)‏ לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר. החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (‏כולל‎)‏. לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.

יש ללמוד מהרשימה המצורפת לפחות ארבעה קורסים, ולפחות 24 נ"ז, בהתאם לדרישות לימודי החטיבה בתואר

 

רמה

נ"ז

עולם הכימיה (‏20116‎)‏1

ו/או

פ

3

כימיה כללית (‏20437‎)‏2,1

ר

6

אשנב למדעי החיים (‏20121‎)‏

או

פ

6

ביולוגיה כללית א (‏20118‎)‏

ר

6

צפונות היקום: אשנב לאסטרונומיה (‏20120‎)‏

או

פ

4

יסודות הפיסיקה (‏20125‎)‏3

פ+ר

3+3

צפונות כדור הארץ (‏20117‎)‏

פ

6

מבוא למטאורולוגיה (‏20291‎)‏

ר

4

 


1

מי שלמדו את הקורס לפני סמסטר א2017 יצברו 4 נ"ז. יש לשים לב לחפיפות בין הקורס עולם הכימיה לקורס כימיה כללית.

2

קורס זה אינו מומלץ בתור קורס ראשון בכימיה למי שאין להם ידע מוקדם בתחום ברמה של 3 יחידות בגרות לפחות. ניתן להשלים את הידע באמצעות הקורס עולם הכימיה.

3

במקום הקורס יסודות הפיסיקה ניתן ללמוד את שני הקורסים יסודות הפיסיקה א (‏20113‎)‏ + יסודות הפיסיקה ב (‏20114‎)‏, 3 נ"ז כל אחד.