חטיבה במדעי כדור הארץ

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (‏המל"ג‎)‏ לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר. החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (‏כולל‎)‏. לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.

30-24 נ"ז, בהתאם לדרישות לימודי החטיבה בתואר.

יש ללמוד לפחות 5 קורסים מבין:

רמה

נ"ז

צפונות כדור הארץ (‏20117‎)‏

פ

6

או

מבוא למדע כדור הארץ (‏06101‎)‏

ר

6

עולם הכימיה (‏20116‎)‏2,1

פ

3

או

כימיה כללית א (‏20470‎)‏3

ר

4

יסודות הפיסיקה (‏20125‎)‏ 4

פ+ר

3+3

מבוא לאוקיינוגרפיה (‏20493‎)‏

ר

4

מבוא למטאורולוגיה (‏20291‎)‏

ר

4

מעבדה במטאורולוגיה: מדידות, תצפיות וניתוח סינופטי (‏20421‎)‏

ר

3

תורת האקלים (‏20600‎)‏

ר

4

חוף הים התיכון של ישראל (‏20901‎)‏

מ

3

 


1

בעלי רקע תיכוני בכימיה יכולים לוותר על הקורס עולם הכימיה. שימו לב לחפיפה בין שני הקורסים.

2

מי שלמדו את הקורס לפני סמסטר א2017 יצברו 4 נ"ז.

3

לקורס מומלץ ידע קודם – רקע תיכוני בכימיה (‏לפחות 3 יחידות‎)‏ או הקורס עולם הכימיה. במקום כימיה כללית א (‏20470‎)‏ ניתן ללמוד את הקורס כימיה כללית (‏20437, 6 נ"ז‎)‏, בכל מקרה, לכל היותר 4 נ"ז בכימיה תיספרנה כחלק מהחטיבה.

4

במקום הקורס יסודות הפיסיקה ניתן ללמוד את שני הקורסים יסודות הפיסיקה א (‏20113‎)‏ + יסודות הפיסיקה ב (‏20114‎)‏, 3 נ"ז כל אחד.