שם קורס מס' קורס מרכז הוראה שעות קבלה טלפונית יצירת קשר דוא"ל אחראי אקדמי
אגדת הגולם 10814 ד"ר נעמה בן שחר א 08:30-09:30  
    02-6446479
פרופ יצחק וייס
בין משנה למדרש: קריאה בספרות התנאית 10815 ד"ר דמיטרי קופליוביץ א 09:00-11:00  09-7780894
    054-4677503
ד"ר גד שגיב
היצירה הנבואית במקרא 10902 ד"ר סינתיה אדנבורג ד 14:00 - 16:00  09-7781388 פרופ' אבריאל בר-לבב
הלכה והגות: קווי יסוד במשנתו של הרמב"ם 10202 ד"ר מנחם רצון ו 14:00 - 16:00  09-7781700
    054-7029494
ד"ר גד שגיב
המחשבה המדינית היהודית בימי-הביניים 10585 ד"ר דמיטרי קופליוביץ א 09:00-11:00  09-7780894
    054-4677503
פרופ' אבריאל בר-לבב
זמן, חברה ומשפחה: סוגיות בתלמוד 10105 ד"ר יכין אפשטיין א 08:00 - 10:00  09-7781364 ד"ר גד שגיב
חסידות אשכנז בתולדות המחשבה היהודית 10297 ד"ר אסתי אייזנמן א 12:00-10:00  02-6773337 ד"ר גד שגיב
חפירה ארכיאולוגית לימודית: תל עיטון 10745 ד"ר חיה כץ א 09:00 - 11:00  09-7781109 ד"ר איריס סולימני
יצירה חזותית בחברה היהודית 10797 ד"ר נטע בודנר ג 12:00 - 14:00  09-7781974
    050-8633453
פרופ' מטילדה מאיר
מבוא למחשבת ישראל 10809 ד"ר דמיטרי קופליוביץ א 09:00-11:00  09-7780894
    054-4677503
פרופ' אבריאל בר-לבב
מבוא למקרא 10278 ד"ר דמיטרי קופליוביץ א 09:00-11:00  09-7780894
    054-4677503
פרופ' אבריאל בר-לבב
מבוא לקבלה: המיסטיקה היהודית מראשיתה 10678 ד"ר אסתי אייזנמן א 12:00-10:00  02-6773337 פרופ' אבריאל בר-לבב
מגדר ומיניות בתרבות חז"ל 10947 ד"ר דמיטרי קופליוביץ א 09:00-11:00  09-7780894
    054-4677503
ד"ר גד שגיב
מדרש ואגדה 10446 ד"ר יכין אפשטיין א 08:00 - 10:00  09-7781364 ד"ר גד שגיב
מכורש עד אלכסנדר 10550 ד"ר רז מוסטיגמן ג 12:00-10:00  09-7781410 ד"ר איריס סולימני
מלך, מלוכה וממלכה: עיונים בהיסטוריה 10937 ד"ר חיה כץ א 09:00 - 11:00  09-7781109 ד"ר איריס סולימני
משיחיות יהודית בעת החדשה 10968 ד"ר אורית הירט-רמון ב 13:00-11:00  02-6773329
    02-6773329
ד"ר גד שגיב
סוגיות במשפט העברי 10229 ד"ר יכין אפשטיין א 08:00 - 10:00  09-7781364 ד"ר גד שגיב
סוגיות היסטוריות בעולמם של חכמים 10572 ד"ר דמיטרי קופליוביץ א 09:00-11:00  09-7780894
    054-4677503
ד"ר גד שגיב
ספר בראשית 10667 ד"ר סינתיה אדנבורג ד 14:00 - 16:00  09-7781388 פרופ' אבריאל בר-לבב
פילוסופיה יהודית בימה"ב: מרס"ג עד הרמב"ם 10412 ד"ר אסתי אייזנמן א 12:00-10:00  02-6773337 ד"ר גד שגיב
ראשית המלוכה בישראל: ספר שמואל 10710 ד"ר סינתיה אדנבורג ד 14:00 - 16:00  09-7781388 פרופ' אבריאל בר-לבב
תהליכי חילון בתרבות היהודית בעת החדשה 10932 ד"ר יונית עפרון א 10:00-12:00  09-7781398 פרופ' אבריאל בר-לבב