לימודי תעודה במינהל חינוכי

התכנית ללימודי תעודה במינהל חינוכי מיועדת לבעלי תואר שני אשר סיימו לימודיהם בכל תחום דעת במוסד המוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל ומתעתדים להגיש מועמדות למכרזי ניהול בית ספר.

מן המתקבלים לתכנית מצופה שיהיו בעלי יכולת טובה של קריאה באנגלית (‏ברמת פטור‎)‏, שכן חלק גדול מחומר הלימוד הוא בשפה האנגלית. כמו כן, נדרשת שליטה ביישומי מחשב בסיסיים כגון אופיס (‏Word, Powerpoint, Excel‎)‏ ואינטרנט (‏הכרת העבודה באמצעות דפדפנים וניהול תיבת דואר אלקטרוני‎)‏, שכן הללו יידרשו באופן שוטף במהלך הלימודים.

קורסי התכנית

נ"ז

סוגיות בניהול בית ספר (‏14026‎)‏

4

מדיניות החינוך (‏14028‎)‏

4

מנהיגות בארגונים (‏13023‎)‏

3

אתיקה בחינוך (‏14032‎)‏ 1

4

מתכונת הלימודים

  • כל קורס נמשך סמסטר אחד. במהלך הסמסטר נדרשים הסטודנטים להגיש מספר מטלות ובסופו, לעמוד בהצלחה בבחינת גמר או להגיש עבודת גמר.
  • כנהוג באוניברסיטה הפתוחה, הסטודנטים מקבלים את כל חומרי הלימוד לפני תחילת הסמסטר. חומרי הלימוד הם בדרך כלל ספרים, מקראות מאמרים ומדריכי למידה. כל קורס מלווה באתר קורס המהווה חלק בלתי נפרד מרכיבי ההוראה והלמידה.
  • בכל קורס מתקיימים כשישה מפגשי הנחיה במהלך הסמסטר, משך כל מפגש בין שעתיים לשלוש. המפגשים מתנהלים בשעות אחר הצהרים או הערב ומתקיימים בדרך כלל באופן מקוון. פרטים על היצע הקורסים בכל סמסטר אפשר למצוא בטבלת הקורסים השנתית באתר האוניברסיטה הפתוחה.
  • כיוון שכל חומר הלימוד נשלח לסטודנטים ומותאם ללמידה עצמית, לרוב אין חובה להשתתף במפגשי ההנחיה. עם זאת, בחלק מן הקורסים תיתכן חובת השתתפות במפגש אחד או שניים. אנו ממליצים לסטודנטים לקחת חלק פעיל במפגשים כדי לקבל סיוע להתמודדות עם חומר הלימוד ועם מטלות הקורס.

משך הלימודים

משך הלימודים כשנה (‏2 סמסטרים‎)‏. בסמסטר הראשון ללימודים מומלץ לא ללמוד יותר משני קורסים, אלא במקרים מיוחדים.

זכאות לתעודה

סטודנטים יהיו זכאים לתעודה לאחר שסיימו בהצלחה את ארבעת הקורסים המפורטים לעיל.

לימודי התעודה מומלצים למתעתדים לגשת למכרזי ניהול, שאין להם רקע במינהל חינוך. תנאי סף להגשת מועמדות למכרזי ניהול מפורטים בחוזר מנכ"ל של משרד החינוך, המתייחס ל"נוהל מינוי מנהלים וסגני מנהלים במוסדות חינוך רשמיים", והם עשויים להתעדכן מעת לעת.

לקבלת ייעוץ ומידע נוסף אפשר לפנות לד"ר שירי נוסבאום בדוא"ל: shirinu@openu.ac.il.


1

מי שלמדו את הקורס הערכה בחינוך: תאוריה ומעשה  (‏14007‎)‏ לפני סמסטר 2020ב פטורים מלימוד הקורס אתיקה בחינוך (‏14032‎)‏.