חטיבה בין-תחומית במנהיגות ושינוי חברתי

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (‏המל"ג‎)‏ לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר. החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (‏כולל‎)‏. לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.

30-24 נ"ז, ובהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות.

חובה – 12 נ"ז

רמה

נ"ז

מבוא לסוציולוגיה (‏10134‎)‏ 1

ר

6

פילוסופיה של החינוך (‏10765‎)‏

ר

6

השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה ובחינוך (‏91412‎)‏

בחירה – 18-12 נ"ז, מהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות

יש לבחור לפחות קורס אחד מכל אחד המקבצים

מקבץ א

התנהגות ארגונית-מיקרו (‏10430‎)‏2 או

ר

6

התנהגות ארגונית-מקרו (‏10434‎)‏2

ר

6

סוציולוגיה של ארגונים (‏10728‎)‏

ר

6

מנהיגות ויישומיה בחינוך (‏10528‎)‏

מ

6

הכנסת שינויים למערכת החינוך (‏10318‎)‏

מ

6

מקבץ ב

מגמות בחברה הישראלית (‏10495‎)‏ 3

ר

6

תנועות חברתיות ומחאה פוליטית (‏10454‎)‏

ר

6

בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה (‏10691‎)‏

ר

6

מעמד, מגדר ואתניות בחינוך: מבט סוציולוגי (‏10376‎)‏

מ

6

אי-שיוויון חברתי: סוגיות וגישות עכשוויות (‏10349‎)‏ #

מ

6

תאוריות עכשוויות של צדק כלכלי וחברתי (‏10960‎)‏

מ

6

 


1

לתכנית בסוציולוגיה עם חטיבה בין-תחומית במנהיגות ושינוי חברתי, הקורס מבוא לסוציולוגיה (‏10134‎)‏ ייחשב במסגרת התכנית החד-חוגית, ויש ללמוד במקומו קורס בחירה אחר בחטיבה.

2

לתכנית בניהול עם חטיבה בין-תחומית במנהיגות ושינוי חברתי, הקורס התנהגות ארגונית-מיקרו (‏10430‎)‏ (‏או בגרסתו הקודמת התנהגות ארגונית, שאינו מוצע עוד‎)‏, או הקורס התנהגות ארגונית-מקרו (‏10434‎)‏ ייחשב במניין הקורסים בתכנית החד-חוגית, ולא ייחשב במסגרת הבחירה בחטיבה.

3

לתכנית בסוציולוגיה עם חטיבה בין-תחומית במנהיגות ושינוי חברתי, הקורס מגמות בחברה הישראלית (‏10495‎)‏ ייחשב במניין הקורסים בתכנית החד-חוגית, ולא ייחשב במסגרת הבחירה בחטיבה.

#

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתיאור הקורס.