חטיבה בהוראה

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (‏המל"ג‎)‏ לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר. החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (‏כולל‎)‏. לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.

30-24 נ"ז, ובהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות.

חובה – 12 נ"ז

רמה

נ"ז

פסיכולוגיה בחינוך (‏10125‎)‏

ר

6

תכנון לימודים, הוראה והערכה (‏10106‎)‏

ר

6

השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה ובחינוך (‏91412‎)‏

בחירה – 18-12 נ"ז, ובהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות

פילוסופיה של החינוך (‏10765‎)‏

ר

6

פרקים בסוציולוגיה של החינוך (‏10485‎)‏

ר

6

שונות בחינוך (‏10807‎)‏

ר

6

מחוננות וכישרונות מיוחדים (‏10711‎)‏

ר

6

פעילות גומלין בכיתה (‏10328‎)‏

מ

6

הוראה: מקצוע, אומנות, אמנות? (‏10363‎)‏

מ

6

הלימודים בחטיבה זו אינם מקנים תעודת הוראה.