חטיבה בחינוך

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (‏המל"ג‎)‏ לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר. החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (‏כולל‎)‏. לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.

30-24 נ"ז, בחינוך בהתאם לדרישות לימודי החטיבה בתואר, ובהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות.

קבוצה א – לפחות 12 נ"ז1

רמה

נ"ז

תכנון, לימודים, הוראה והערכה (‏10106‎)‏

ר

6

פרקים בסוציולוגיה של החינוך (‏10485‎)‏

ר

6

פסיכולוגיה בחינוך (‏10125‎)‏ 1

ר

6

פילוסופיה של החינוך (‏10765‎)‏

ר

6

השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה ובחינוך (‏91412‎)‏

קבוצה ב – 18-12 נ"ז, ובהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות2

שונות בחינוך (‏10807‎)‏

ר

6

קריאה: תאוריה ומעשה (‏10123‎)‏

ר

6

סוגיות בחינוך מיוחד (‏10139‎)‏

ר

6

מחוננות וכישורים מיוחדים (‏10711‎)‏

ר

6

הכנסת שינויים למערכת החינוך (‏10318‎)‏

מ

6

פעילות גומלין בכיתה (‏10328‎)‏

מ

6

הוראה: מקצוע, אומנות, אמנות? (‏10363‎)‏

מ

6

מנהיגות ויישומיה בחינוך (‏10528‎)‏

מ

6

ליקויי למידה (‏10527‎)‏

מ

6

מטפורה בחשיבה החינוכית (‏10568‎)‏

מ

6

הפרעת קשב והיפראקטיביות (‏10563‎)‏

מ

6

 


1

סטודנטים שהחלו לימודיהם מסמסטר א2012 ואילך אינם רשאים ללמוד בתכנית לתואר בפסיכולוגיה עם חטיבה בחינוך את הקורס פסיכולוגיה בחינוך (‏10125‎)‏.

2

מי שלמדו את הקורס הוראה יחידנית (‏10256‎)‏, שאינו מוצע עוד, הקורס ייחשב להם במסגרת קורסי קבוצה ב.