חטיבה ביחסי עבודה

לשילוב רק בתואר: ניהול עם לימודי חטיבה1

לפחות 30 נ"ז, ובהן לפחות 24 נ"ז מתקדמות.

חובה – 24 נ"ז

רמה

נ"ז

ניהול משאבי אנוש (‏10279‎)‏ 2

ר

6

יחסי עבודה (‏10588‎)‏

מ

6

ביטחון סוציאלי (‏10558‎)‏

מ

6

דיני עבודה (‏10354‎)‏

מ

6

בחירה – 6 נ"ז מתקדמות

שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה (‏10901‎)‏

מ

6

דינמיקה של משא ומתן (‏10526‎)‏

מ

4

היסטוריה כלכלית (‏10933‎)‏

מ

6


1

סטודנטים הלומדים חטיבה ביחסי עבודה נדרשים לצבור רק 16 נ"ז במסגרת לימודי הבחירה בניהול במקום 22 נ"ז, ואינם חייבים לכלול בהן קורסים מתקדמים. הקורסים יכולים להיות קורסי פתיחה, קורסים רגילים או קורסים מתקדמים, בתנאי שלא נלמדו במסגרת החטיבה.

החטיבה אינה מוצעת לסטודנטים חדשים שהחלו לימודיהם מסמסטר א2017 ואילך.

2

סטודנטים הלומדים חטיבה ביחסי עבודה חייבים ללמוד את הקורס התנהגות צרכנים (‏10455‎)‏ במסגרת לימודי החובה בניהול.