חטיבה בחשבונאות

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (‏המל"ג‎)‏ לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר. החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (‏כולל‎)‏. לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.

לשילוב רק בתארים:

כלכלה עם לימודי חטיבה

ניהול עם לימודי חטיבה1

לפחות 30 נ"ז, ובהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות.2

רמה

נ"ז

יסודות החשבונאות הפיננסית (‏10863‎)‏ 3 או

ר

6

יסודות החשבונאות (‏10280‎)‏

ר

6

חשבונאות ניהולית (‏10860‎)‏ 4

ר

6

מבוא למשפט ולדיני עסקים (‏10836‎)‏ 5

ר

6

מסים א (‏10666‎)‏ 6

ר

6

חשבונאות פיננסית א (‏10706‎)‏ 7

ר

6

חשבונאות פיננסית ב (‏10720‎)‏ 8

ר

6

ניתוח דוחות פיננסיים והערכת שווי חברות (‏10862‎)‏ 9

מ

6

חשבונאות ניהולית מתקדמת (‏10861‎)‏ 10

מ

6

דיני תאגידים (‏10900‎)‏ 11

מ

6

מסים ב (‏10556‎)‏ 12

מ

6

 


1

סטודנטים הלומדים לתואר בניהול עם חטיבה בחשבונאות, נדרשים לצבור רק 18 נ"ז מתקדמות במסגרת לימודי הבחירה בניהול במקום 22 נ"ז, בבחירה בסך הכל. מי שלמדו את הקורס התנהגות ארגונית (‏10430‎)‏ לפני סמסטר ב2018 יצברו 6 נ"ז פחות בקורסי החובה בניהול ו-6 נ"ז יותר בקורסי הבחירה בניהול.

2

מי שלמדו את הקורס יסודות המשפט העסקי (‏10736, 4 נ"ז‎)‏, שאינו מוצע עוד, נ"ז בגין קורס זה ייחשבו להם כנ"ז בחירה במסגרת החטיבה. מי שילמדו בנוסף לקורס זה את הקורס מבוא למשפט ולדיני עסקים (‏10836, 6 נ"ז‎)‏, יצברו בשני הקורסים 8 נ"ז בסה"כ.

3

או הקורס יסודות החשבונאות לחשבונאים (‏‏10696‎‎)‏‏ (‏‏6 נ"ז רגילות‎‎)‏‏ שנלמד בפעם האחרונה בסמסטר ב2020. כדי להתקבל לקורס זה על הסטודנטים לעבור בהצלחה את בחינת הפטור בהנהלת חשבונות (‏‏91419‎‎)‏‏.

הקורס מומלץ לסטודנטים השוקלים ללמוד לתואר בחשבונאות או ששוקלים ללמוד במסגרת החטיבה קורסים מתקדמים בחשבונאות פיננסית או ניהולית.

4

או הקורס חשבונאות ניהולית ותמחיר (‏10697‎)‏ (‏6 נ"ז רגילות‎)‏ שאינו נלמד עוד, או הקורס בשמו הקודם חשבונאות ניהולית לחשבונאים, או הקורס מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר (‏10404‎)‏, שאינו נלמד עוד.

5

או הקורס מבוא למשפט ויסודות המשפט (‏10735, 4 נ"ז רגילות‎)‏, שנלמד בפעם האחרונה בסמסטר ג2018.

6

הקורס ילמד בפעם האחרונה בסמסטר ג2021. סטודנטים שלא למדו אותו עד סמסטר זה, יוכלו ללמוד במקומו את הקורס דיני מיסים א (‏‏10870‎‎)‏‏ שילמד החל מסמסטר א2022.

7

הקורס יסודות החשבונאות לחשבונאים (‏10696‎)‏ הינו תנאי קבלה לקורס זה. הקורס ילמד בפעם האחרונה בסמסטר א2021. סטודנטים שלא למדו אותו עד סמסטר זה, יוכלו ללמוד במקומו את הקורס סוגיות בחשבונאות פיננסית א (‏‏10864‎‎)‏‏ שילמד החל מסמסטר ב2021 אם למדו את הקורס יסודות החשבונאות הפיננסית (‏10863‎)‏.

8

הקורס ילמד בפעם האחרונה בסמסטר ב2021. סטודנטים שלא למדו אותו עד סמסטר זה, יוכלו ללמוד במקומו את הקורס סוגיות בחשבונאות פיננסית ב (‏‏10865‎‎)‏‏ שילמד החל מסמסטר א2022.

9

או הקורס ניתוח דוחות פיננסיים (‏10389‎)‏ (‏6 נ"ז מתקדמות‎)‏, שאינו נלמד עוד.

10

או הקורס חשבונאות ניהולית מתקדמת לחשבונאים (‏‏10913‎‎)‏‏ (‏‏6 נ"ז מתקדמות‎‎)‏‏, שנלמד בפעם האחרונה בסמסטר ב2020.

11

או צמד הקורסים יסודות המשפט העסקי (‏10736, 4 נ"ז‎)‏, שאינו מוצע עוד, ודיני תאגידים (‏10900‎)‏ במתכונתו הקודמת (‏4 נ"ז‎)‏ עד סמסטר ג2018. הקורס ילמד בפעם האחרונה בסמסטר ג2021. סטודנטים שלא למדו אותו עד סמסטר זה, יוכלו ללמוד במקומו את הקורס דיני תאגידים ועסקים (‏‏10877‎‎)‏‏ שילמד החל מסמסטר א2022.

12

הקורס ילמד בפעם האחרונה בסמסטר א2022. סטודנטים שלא למדו אותו עד סמסטר זה, יוכלו ללמוד במקומו את הקורס דיני מיסים ב (‏‏10871‎‎)‏‏ שילמד החל מסמסטר ב2022.