חטיבה בחשבונאות

לשילוב רק בתארים:

כלכלה עם לימודי חטיבה

ניהול עם לימודי חטיבה1

לפחות 30 נ"ז, ובהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות.2

רמה

נ"ז

יסודות החשבונאות לחשבונאים (‏10696‎)‏3 או

ר

6

יסודות החשבונאות (‏10280‎)‏

ר

6

חשבונאות ניהולית ותמחיר (‏10697‎)‏ 3

ר

6

מבוא למשפט ולדיני עסקים (‏10836‎)‏ 4

ר

6

מסים א (‏10666‎)‏

ר

6

חשבונאות פיננסית א (‏10706‎)‏ 5

ר

6

חשבונאות פיננסית ב (‏10720‎)‏

ר

6

ניתוח דוחות פיננסיים (‏10389‎)‏

מ

6

חשבונאות ניהולית מתקדמת לחשבונאים (‏10913‎)‏

מ

6

דיני תאגידים (‏10900‎)‏ 6

מ

6

מסים ב (‏10556‎)‏

מ

6


1

סטודנטים הלומדים לתואר בניהול עם חטיבה בחשבונאות, נדרשים לצבור רק 18 נ"ז מתקדמות במסגרת לימודי הבחירה בניהול במקום 22 נ"ז, בבחירה בסך הכל. מי שלמדו את הקורס התנהגות ארגונית (‏10430‎)‏ לפני סמסטר ב2018 יצברו 6 נ"ז פחות בקורסי החובה בניהול ו-6 נ"ז יותר בקורסי הבחירה בניהול.

2

מי שלמדו את הקורס יסודות המשפט העסקי (‏10736, 4 נ"ז‎)‏, שאינו מוצע עוד, נ"ז בגין קורס זה ייחשבו להם כנ"ז בחירה במסגרת החטיבה. מי שילמדו בנוסף לקורס זה את הקורס מבוא למשפט ולדיני עסקים (‏10836, 6 נ"ז‎)‏, יצברו בשני הקורסים 8 נ"ז בסה"כ.

3

או הקורס בשמו הקודם חשבונאות ניהולית – לחשבונאים, או הקורס מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר (‏10404‎)‏, שנלמד בפעם האחרונה בסמסטר ג2018. הקורס מומלץ לסטודנטים השוקלים ללמוד חשבונאות או ששוקלים ללמוד במסגרת החטיבה קורסים מתקדמים בחשבונאות פיננסית או ניהולית.

4

או הקורס מבוא למשפט ויסודות המשפט (‏10735‎)‏, שנלמד בפעם האחרונה בסמסטר ג2018.

5

הקורס יסודות החשבונאות לחשבונאים (‏10696‎)‏ הינו תנאי קבלה לקורס זה.

6

או צמד הקורסים יסודות המשפט העסקי (‏10736, 4 נ"ז‎)‏, שאינו מוצע עוד, ודיני תאגידים (‏10900‎)‏ במתכונתו הקודמת (‏4 נ"ז‎)‏.