לימודי תעודה באבטחת המרחב המקוון (‏אבטחת סייבר‎)‏

התכנית ללימודי תעודה מיועדת לבעלי תואר ראשון המעוניינים להשתלם בתחום אבטחת המרחב המקוון. התכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון בתחומים רלוונטיים, שלמדו קורסי תשתית מתאימים במדעי המחשב במסגרת לימודיהם לתואר ראשון. מטרת התכנית היא לאפשר השתלמות ברמה אקדמית בנושא אבטחת המרחב המקוון. התכנית משלבת קורסים תאורטיים ופרקטיים מתואר ראשון ומתואר שני במדעי המחשב, כמו גם סדנה והתנסות מעשית.

הגשת מועמדות

הגשת המועמדות ללימודי תעודה תעשה בצורה מקוונת. את טופס המועמדות ניתן להגיש באופן שוטף במהלך כל השנה (‏למרות שהרישום לקורסים מתקיים במועדים מסויימים בלבד‎)‏.

הגשת המועמדות צריכה להיות מלווה במסמכים רשמיים על לימודים קודמים. את המסמכים יש לשלוח בדואר למרכז להישגים לימודיים בקריית האו"פ ברעננה או להגיש, בתיאום מראש, באחד ממרכזי הלימוד של האו"פ.

המסמכים הנדרשים הם תעודת גמר של התואר הראשון (‏‏או אישור זכאות‎‎)‏‏ כולל גיליונות הציונים (‏מסמך מקורי או עותק מאושר‎)‏.

אפשר לצרף צילומי תעודות ומסמכים באחד מן התנאים הבאים:

  • לצילומים יצורף אישור נוטריוני.
  • הצילומים אושרו (‏לאחר הצגת המקור‎)‏ במרכז ההישגים הלימודיים בקריית האו"פ ברעננה.
  • הצילומים אושרו (‏לאחר הצגת המקור‎)‏ על-ידי יועצים במרכזי הלימוד ברחבי הארץ. (‏‏מידע על המקומות בהם פועלים יועצים אפשר למצוא כאן‎‎)‏

סטודנטים או בוגרים של האו"פ יכולים להגיש מועמדות מקוונת, ללא צורך בהגשת מסמכים נוספים.

הגשת המועמדות כרוכה בתשלום. הסכום לתשלום מפורט בפרק ההרשמה (‏‏‏טבלה 3: תשלומים אחרים‎‎‎)‏‏‏ באתר האו"פ. דמי הגשת המועמדות אינם מוחזרים בכל מקרה.

לקבלת ייעוץ ומידע נוסף אפשר לפנות ליועץ מתחום מדעי המחשב.

התכנית מתבססת על ידע קודם של קורסי החובה הבאים מתוך התכנית לתואר ראשון במדעי המחשב:

מבוא למדעי המחשב ושפת Java (‏20441‎)‏, מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים (‏20407‎)‏, אלגוריתמים (‏20417‎)‏, מעבדה בתכנות מערכות (‏20465‎)‏, מערכות הפעלה (‏20594‎)‏, מתמטיקה בדידה: תורת הקבוצות, קומבינטוריקה ותורת הגרפים (‏20476‎)‏, אלגברה לינארית 1 (‏20109‎)‏, הסתברות לתלמידי מדעי המחשב (‏20425‎)‏.

קורסי החובה בתכנית לימודי תעודה באבטחת המרחב המקוון (‏אבטחת סייבר‎)‏:

רמה

נ"ז

תכנות מתקדם בשפת Java (‏20554‎)‏

מ

4

מבוא לקריפטוגרפיה (‏20580‎)‏

מ

4

מבוא לרשתות תקשורת מחשבים (‏20582‎)‏ 1

מ

6

אבטחת מערכות תוכנה (‏22923‎)‏ 2

תש

4

תכנות מערכות דפנסיבי (‏20937‎)‏

מ

4

סדנה באבטחת מידע (‏20931‎)‏

מס

3

יתאפשר פטור של עד קורס אחד בתכנית, אם נלמד במהלך התואר הראשון. אם נלמדו יותר קורסים, הסטודנטים יידרשו לקחת במקומם קורסי בחירה מתוך התכנית לתואר ראשון במדעי המחשב במסלול סייבר, כלומר, יש ללמוד בתכנית לימודי התעודה לפחות 5 קורסים כולל סדנה.


1

החל מסמסטר א2022 יקנה קורס זה 4 נ"ז בלבד (‏ברמה מתקדמת‎)‏.

2

הקורס דורש ידע קודם בבסיסי נתונים. מי שלא למדו קורס בבסיסי נתונים במסגרת לימודיהם הקודמים, יידרשו להשלים את החומר באופן עצמאי.