לימודי תעודה באבטחת המרחב המקוון (‏אבטחת סייבר‎)‏

התכנית ללימודי תעודה מיועדת לבעלי תואר ראשון המעוניינים להשתלם בתחום אבטחת המרחב המקוון. התכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון בתחומים רלוונטיים, שלמדו קורסי תשתית מתאימים במדעי המחשב במסגרת לימודיהם לתואר ראשון. מטרת התכנית היא לאפשר השתלמות ברמה אקדמית בנושא אבטחת המרחב המקוון. התכנית משלבת קורסים תאורטיים ופרקטיים מתואר ראשון ומתואר שני במדעי המחשב, כמו גם סדנה והתנסות מעשית.

מועמדות ללימודי תעודה ניתן להגיש באופן שוטף במהלך כל השנה באמצעות:

1.  הגשת מועמדות מקוונת.

2. משלוח טופס הגשת מועמדות לתעודת הוראה/לימודי תעודה

ניתן להגיש מועמדות גם במרכזי הלימוד ברחבי הארץ.

 

יש לשלוח למרכז ההישגים הלימודיים מסמכים רשמיים של לימודים הקודמים:

א. יש לצרף צילום מאושר של תעודת גמר התואר (‏או אישור זכאות‎)‏ כולל גיליונות ציונים מאושרים כחוק, או צילומיהם בצירוף אישור נוטריוני.

ב. לחילופין, אפשר לצרף צילומי תעודות שאינם מאושרים כחוק, בתנאי שהמקור יוצג ויאושר במרכז ההישגים הלימודיים באוניברסיטה הפתוחה ברעננה.

ג. ניתן לאשר מסמכים גם אצל יועצים ברחבי הארץ. לצרף כל מסמך שלדעתכם יכול להיות רלוונטי להחלטה על קבלה ללימודים.

 

סטודנטים/בוגרים של האו"פ יכולים להגיש מועמדות מקוונת, ללא צורך בהגשת מסמכים נוספים.

לקבלת ייעוץ ומידע נוסף אפשר לפנות ליועץ מתחום מדעי המחשב.

התכנית מתבססת על ידע קודם של קורסי החובה הבאים מתוך התכנית לתואר ראשון במדעי המחשב:

מבוא למדעי המחשב ושפת Java (‏20441‎)‏, מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים (‏20407‎)‏, אלגוריתמים (‏20417‎)‏, מעבדה בתכנות מערכות (‏20465‎)‏, מערכות הפעלה (‏20594‎)‏, מתמטיקה בדידה: תורת הקבוצות, קומבינטוריקה ותורת הגרפים (‏20476‎)‏, אלגברה לינארית 1 (‏20109‎)‏, הסתברות לתלמידי מדעי המחשב (‏20425‎)‏.

קורסי החובה בתכנית לימודי תעודה באבטחת המרחב המקוון (‏אבטחת סייבר‎)‏:

רמה

נ"ז

תכנות מתקדם בשפת Java (‏20554‎)‏

מ

4

מבוא לקריפטוגרפיה (‏20580‎)‏

מ

4

מבוא לרשתות תקשורת מחשבים (‏20582‎)‏ 1

מ

6

אבטחת מערכות תוכנה (‏22923‎)‏ 2

תש

4

תכנות מערכות דפנסיבי (‏20937‎)‏

מ

4

סדנה באבטחת מידע (‏20931‎)‏

מס

3

יתאפשר פטור של עד קורס אחד בתכנית, אם נלמד במהלך התואר הראשון. אם נלמדו יותר קורסים, הסטודנטים יידרשו לקחת במקומם קורסי בחירה מתוך התכנית לתואר ראשון במדעי המחשב במסלול סייבר, כלומר, יש ללמוד בתכנית לימודי התעודה לפחות 5 קורסים כולל סדנה.


1

החל מסמסטר א2022 יקנה קורס זה 4 נ"ז בלבד (‏ברמה מתקדמת‎)‏.

2

הקורס דורש ידע קודם בבסיסי נתונים. מי שלא למדו קורס בבסיסי נתונים במסגרת לימודיהם הקודמים, יידרשו להשלים את החומר באופן עצמאי.