חטיבה במדעי המחשב – מערכות ויישומים

■ לשילוב רק בתואר: ניהול עם לימודי חטיבה

24 נ"ז, מתוכן לפחות 4 נ"ז מתקדמות.

קורסי תשתית1 – 4 נ"ז

רמה

נ"ז

נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה: פרקים בתורת הקבוצות, בלוגיקה ובאלגברה לינארית (‏10444‎)‏

ר

4

קורסים במדעי המחשב – לפחות 20 נ"ז

חובה2 – 12 נ"ז

רמה

נ"ז

מבוא למדעי המחשב ושפת Java (‏20441‎)‏ 3

ר

6

מבני נתונים (‏20433‎)‏4 או

ר

6

מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים (‏20407‎)‏4

ר

6

בחירה – לפחות 8 נ"ז, ובהן לפחות 4 נ"ז מתקדמות

רמה

נ"ז

אלגוריתמיקה: יסודות מדעי המחשב (‏20290‎)‏

ר

4

מעבדה בתכנות מערכות (‏20465‎)‏

ר

3

מערכות ספרתיות (‏20272‎)‏

ר

3

ארגון המחשב (‏20471‎)‏

ר

3

מערכות בסיסי-נתונים (‏20277‎)‏

ר

4

כריית מידע (‏20595‎)‏

מ

4

תכנות מתקדם בשפת Java (‏20554‎)‏

מ

4

מימוש מערכות בסיסי-נתונים (‏20574‎)‏

מ

4

מערכות הפעלה (‏20594‎)‏

מ

4

מבוא לבינה מלאכותית (‏20551‎)‏

מ

4

שפת פרולוג והיבטים לבינה מלאכותית (‏20596‎)‏

מ

4

מבוא לרשתות תקשורת מחשבים (‏20582‎)‏ 5

מ

6

תכנות מונחה עצמים (‏20906‎)‏

מ

4


1

קורסי תשתית נוספים הדרושים לחטיבה נלמדים במסגרת לימודי התשתית בתכנית בניהול: חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול (‏10142‎)‏, מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏30111‎)‏, מבוא לסטטיטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (‏30112‎)‏.

2

בנוסף ללימודי החובה בחטיבה, סטודנטים הלומדים לתואר בניהול עם חטיבה במדעי המחשב – מערכות ויישומים חייבים לכלול את הקורס תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע (‏‏10645‎‎)‏‏ במסגרת לימודי הבחירה בניהול.

3

או שני הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏‏20453, 3 נ"ז‎‎)‏‏ ומבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏‏20454, 3 נ"ז‎‎)‏‏.

4

הקורס מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים מומלץ רק לאלה שסיימו בציונים גבוהים את קורס התשתית נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (‏10444‎)‏ ואת הקורס מבוא למדעי המחשב ושפת Java (‏20441‎)‏. לאחרים מומלץ הקורס מבני נתונים (‏20433‎)‏.

5

החל מסמסטר א2022 יקנה קורס זה 4 נ"ז (‏ברמה מתקדמת‎)‏.