בוגר (‏B.Sc.‎)‏ בהנדסת תוכנה (‏153 נ"ז‎)‏

א. לימודי תשתית במדעים: 40 נ"ז

מתמטיקה: 34 נ"ז

רמה

נ"ז

מתמטיקה בדידה: תורת הקבוצות, קומבינטוריקה ותורת הגרפים (‏20476‎)‏

ר

4

אלגברה לינארית 1 (‏20109‎)‏

ר

6

אלגברה לינארית 2 (‏20229‎)‏

ר

4

חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ 1

ר

6

חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏ 1

ר

6

הסתברות לתלמידי מדעי המחשב (‏20425‎)‏ 2

ר

4

לוגיקה למדעי המחשב (‏20466‎)‏

ר

4

פיסיקה: 6 נ"ז

יסודות הפיסיקה (‏20125‎)‏ 3

פ3+ר3

6

ב. לימודי הנדסת תוכנה: לפחות 105 נ"ז

חובה – קבוצה א: 37 נ"ז4

מבוא למדעי המחשב ושפת Java (‏20441‎)‏ 5

ר

6

מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים (‏20407‎)‏

ר

6

אלגוריתמים (‏20417‎)‏

ר

4

מעבדה בתכנות מערכות (‏20465‎)‏

ר

3

אוטומטים ושפות פורמליות (‏20440‎)‏

ר

4

מערכות ספרתיות (‏20272‎)‏

ר

3

ארגון המחשב (‏20471‎)‏

ר

3

מערכות הפעלה (‏20594‎)‏

מ

4

מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות (‏20585‎)‏ 6

מ

4

חובה – קבוצה ב: 42 נ"ז

מערכות בסיסי-נתונים (‏20277‎)‏

ר

4

עקרונות פיתוח מערכות מידע (‏20436‎)‏

ר

4

מבוא לרשתות תקשורת מחשבים (‏20582‎)‏ 7

מ

6

תכנות מונחה עצמים (‏20906‎)‏

מ

4

קומפילציה (‏20364‎)‏

מ

4

שפות תכנות (‏20905‎)‏

מ

4

ניהול מיזמי תוכנה (‏22931‎)‏

תש

4

הנדסת תוכנה (‏22916‎)‏

תש

4

אימות ממוחשב של חומרה ותוכנה (‏22904‎)‏

תש

4

אבטחת מערכות תוכנה (‏22923‎)‏

תש

4

בחירה – לפחות 26 נ"ז

סדנה אחת מתוך הרשימה הבאה:

סדנה בתכנות מתקדם בשפת Java (‏20503‎)‏

מס

3

סדנה בתכנות מונחה עצמים (‏20586‎)‏

מס

3

סדנה במערכות הפעלה (‏20587‎)‏

מס

3

לפחות 5 קורסים מתוך הרשימה הבאה:

גרפיקה ממוחשבת (‏20562‎)‏

מ

4

מימוש מערכות בסיסי-נתונים (‏20574‎)‏

מ

4

מנשק אדם-מחשב8

מ

4

מפרטים פורמליים8

מ

4

שפת פרולוג והיבטים לבינה מלאכותית (‏20596‎)‏

מ

4

תכנות מתקדם בשפת Java (‏20554‎)‏

מ

4

בדיקות תוכנה (‏22920‎)‏ 9

תש

4

ניתוח ועיצוב מונחה עצמים (‏22919‎)‏

תש

4

לכל היותר קורס אחד מתוך הרשימה הבאה: 10

מבוא לקריפטוגרפיה (‏20580‎)‏

מ

4

אנליזה נומרית 1 (‏20462‎)‏

ר

4

תורת הקודים (‏20296‎)‏ 11

ר

4

חישוביות ביולוגית (‏20581‎)‏

מ

4

כריית מידע (‏20595‎)‏

מ

4

מבוא לראייה ממוחשבת (‏22928‎)‏

תש

4

מודלים ושיטות אפיון של מערכות מקביליות ותגובתיות (‏22926‎)‏

תש

4

מערכות סייבר פיזיקליות (‏22938‎)‏

תש

4

נושאים מתקדמים באלגוריתמים (‏22910‎)‏ 12

תש

4

סימולציה: בניית מודלים וניתוחם (‏22911‎)‏

תש

4

עיבוד תמונה (‏22913‎)‏

תש

4

ג. פרויקט מסכם בהנדסת תוכנה: 8 נ"ז

פרויקט מסכם בהנדסת תוכנה (‏20950‎)‏

מ

8

ד. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.


1

חובה ללמוד את צמד הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏ או את צמד הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106, שאינו מוצע עוד‎)‏ + חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב (‏20423‎)‏. צירופים אחרים מבין קורסים אלה (‏20212+20474 או 20475+20106‎)‏ אינם אפשריים. הקורס חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20212‎)‏, אינו מוצע עוד.

2

קורס זה מותאם במיוחד לתלמידי מדעי המחשב. למעוניינים – אפשר לבחור במקומו את הקורס המעמיק יותר תורת ההסתברות (‏20416, 6 נ"ז‎)‏.

3

או צמד הקורסים יסודות הפיסיקה א (‏20113, 3 נ"ז ברמת פתיחה‎)‏ ויסודות הפיסיקה ב (‏20114, 3 נ"ז ברמה רגילה‎)‏.

4

הקורסים בקבוצה זו זהים לקורסי החובה בתכנית בוגר (‏B.Sc.‎)‏ במדעי המחשב.

5

או שני הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453, 3 נ"ז‎)‏ ומבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454, 3 נ"ז‎)‏.

6

או הקורס חישוביות ומבוא לסיבוכיות (‏20365, 6 נ"ז‎)‏ או הקורס סיבוכיות חישובית (‏20545, 4 נ"ז‎)‏, שאינם מוצעים עוד.

7

החל מסמסטר א2022 יקנה קורס זה 4 נ"ז (‏ ברמה מתקדמת‎)‏.

8

הקורס עדיין אינו נלמד.

9

הקורס אינו מוצע זמנית.

10

סטודנטים שלמדו את הקורס מערכות תגובתיות בזמן אמת (‏22912‎)‏, שאינו מוצע עוד, הקורס ייחשב להם במניין קורסי הבחירה בסעיף זה.

11

או הקורס במתכונתו הקודמת שהקנתה 3 נ"ז עד סמסטר ג2016.

12

או הקורס נושאים נבחרים באלגוריתמים (‏‏22910