חטיבה באמנויות

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (‏המל"ג‎)‏ לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר. החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (‏כולל‎)‏. לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.

30-24 נ"ז, בהתאם לדרישות לימודי החטיבה בתואר, משתי דיסציפלינות שונות (‏לפחות‎)‏:

ספרות1

רמה

נ"ז

הסיפור העברי בראשית המאה ה-20 (‏10112‎)‏

פ

6

גיבור ואנטי-גיבור ברומן המודרני (‏10107‎)‏

פ

6

יצירות נבחרות בספרות המערב (‏10778‎)‏

ר

6

מבוא לשירה (‏10808‎)‏

ר

6

מבוא לפואטיקה של ספרות ילדים (‏10292‎)‏

ר

6

עמוס עוז וא"ב יהושע: התחלות (‏10246‎)‏

ר

6

בימים האחרים: תמורות בשירה העברית בין תש"ח לתש"ך – לאומיות ומגדר (‏10429‎)‏

ר

6

מרכז או שוליים: שיח זהויות בספרות הישראלית (‏10825‎)‏

ר

6

אגדת הגולם משלהי העת העתיקה עד המאה ה-20 (‏10814‎)‏

ר

6

מדרש ואגדה (‏10446‎)‏

ר

6

הקבוצה הכנענית: בין אידיאולוגיה לספרות (‏10335‎)‏

מ

6

ספרות ואתיקה: קריאה במבחר יצירות הפרוזה העברית של המאה ה-20 (‏‏10963‎‎)‏‏

מ

6

גלגוליו של רומן החניכה (‏10951‎)‏

מ

6

זוגות מיועדים ביצירתו של עגנון (‏10301‎)‏ #

מ

6

תאטרון

החוויה התאטרונית: מבוא לדרמה ולתאטרון (‏10154‎)‏

פ

6

תאטרון בחברה (‏10738‎)‏

ר

6

החיזיון השקספירי (‏10215‎)‏

ר

6

קומדיה: מאריסטופנס עד סיינפלד (‏10762‎)‏

ר

6

התאטרון הישראלי: קונפליקטים ותהליכי שינוי (‏10919‎)‏

מ

6

מגדר ופמיניזם בתאטרון המודרני (‏10928‎)‏

מ

6

קולנוע

להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע (‏10640‎)‏

ר

6

מבוא לקולנוע ישראלי (‏10421‎)‏

ר

6

מבוא לתאוריות קולנועיות (‏10792‎)‏

ר

6

תולדות הקולנוע א: 1939-1895 (‏10648‎)‏

ר

6

הקולנוע כהיסטוריה: לדמיין ולביים את המאה ה-20 (‏10655‎)‏

ר

6

תאוריות קולנועיות של חוויית הצפייה (‏10958‎)‏

ר

6

תולדות הקולנוע ב: 1980-1940 (‏10683‎)‏

ר

6

מיתוס ואתוס בקולנוע הישראלי (‏10693‎)‏

ר

6

הקומדיה הרומנטית: היסטוריה, אידאולוגיה ומגדר (‏10747‎)‏

ר

6

מזרח ומערב בקולנוע הישראלי (‏10534‎)‏ או

מ

6

ניצולי השואה בקולנוע הישראלי (‏10551‎)‏#

מ

6

הקולנוע הפלסטיני (‏10578‎)‏

מ

6

ז'אנרים של המותחן בקולנוע (‏10911‎)‏

מ

6

זיכרון, טראומה ופנטזיה בקולנוע האמריקני (‏10927‎)‏

מ

6

הקולנוע הישראלי במפנה האלף (‏10939‎)‏

מ

6

מוסיקה

מוסיקה ממבט ראשון (‏10148‎)‏ 2

וגם אחד מהקורסים:

פ

3

מוסיקה ממבט ראשון: שלב ב (‏10158‎)‏ או

פ

3

התנסויות סימפוניות (‏10164‎)‏

פ

3

מבוא למוסיקה (‏10113‎)‏

פ

6

פיתוח שמיעה (‏10167‎)‏

פ

3

מבנים הרמוניים א (‏10677‎)‏

ר

3

מבנים הרמוניים ב (‏10743‎)‏

ר

3

תולדות הג'ז (‏10719‎)‏

ר

6

מוסיקה ויצירה בסביבה הממוחשבת (‏10767‎)‏

ר

6

האופרה (‏10411‎)‏

ר

6

הסגנון הקלאסי (‏10626‎)‏

ר

6

המוסיקה של יוהן סבסטיאן באך (‏10251‎)‏

ר

6

תולדות המוסיקה המערבית א (‏10732‎)‏

ר

6

תולדות המוסיקה המערבית ב (‏10733‎)‏

ר

6

מוסיקה פופולרית בישראל (‏10785‎)‏

ר

6

בטהובן: מורד ורומנטיקן (‏10934‎)‏

מ

6

מבעד לצלילים: מוסיקה בשיח הביקורתי (‏10959‎)‏

מ

6

תולדות האמנות

יסודות שפת האמנות החזותית (‏10489‎)‏ #

פ

6

על מפתן המודרניזם: אמנות וחברה במאה ה-19 (‏10819‎)‏

ר

6

אמנות בעידן הטכנולוגי (‏10124‎)‏

ר

6

אמנות יוון ורומי (‏10816‎)‏

ר

6

אמנות ימי הביניים באירופה ובביזנטיון (‏10755‎)‏

ר

6

אמנות הרנסנס באיטליה (‏10232‎)‏

ר

6

"טבע דומם": ממקבץ חפצים לחפצים ברשות עצמם (‏10675‎)‏

ר

6

מבוא לאמנות בארצות האסלאם (‏10783‎)‏

ר

6

יצירה חזותית בחברה היהודית (‏10797‎)‏

ר

6

סמלים חזותיים ציוניים בתרבות הישראלית (‏10594‎)‏

מ

6

היבטים כּוליים ביצירות הרב-תחומיות באמנות המאה
ה-20 (‏10590‎)‏

מ

6

מ"אפקים חדשים" ל"רוח אחרת", אמנות ישראלית 1988-1948 (‏10961‎)‏

מ

6

 


1

סטודנטים שלמדו את הקורסים מגמות בסיפורת הישראלית של שנות השמונים‏ (‏10477‎)‏, בין בדיון לממשות: סוגים בסיפור הישראלי (‏10259‎)‏, אלתרמן הצעיר ושירתו (‏10245‎)‏, הפואמה הביאליקאית (‏10778‎)‏ (‏או הקורס שירתו המוקדמת של ח"נ ביאליק [1890-1900] (‏10340‎)‏‎)‏, מיתוסים בתרבות הישראלית (‏10487‎)‏, ציוני דרך בביקורת ספרות המערב (‏10639‎)‏, נרטיב: עיון רב תחומי (‏10916‎)‏, העולם בסיפורת: חיקוי מציאות או ארגון אמנותי (‏10334‎)‏, שאינם מוצעים עוד, הקורסים ייחשבו להם במסגרת קורסי הבחירה בחטיבה בספרות.

2

סטודנטים שיוכיחו ידע מקביל יהיו פטורים מחובה זו, וישלימו את נקודות הזכות הנדרשות במוסיקה מתוך קורסי הבחירה.

#

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתיאור הקורס.