ערב עיון: השביתה: משפט, היסטוריה ופוליטיקה

יום רביעי ב' סיון תשע"ט, 5 יוני 2019 | | דרך האוניברסיטה 1, רעננה    נווט

תכנית

16:45-16:30
התכנסות
17:00-16:45
מנחה: עו"ד טל שרון, המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה. ברכות: פרופ' יגיל לוי, ראש התוכנית לתואר שני במדיניות ציבורית, האוניברסיטה הפתוחה.
18:00-17:00
מושב ראשון: הרצאות - זכות השביתה בעידן של תמורות. ד"ר לילך ליטור, המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה: הצגת הספר: השביתה, משפט היסטוריה ופוליטיקה; השופט יגאל פליטמן, נשיא בית הדין לעבודה בדימוס: השביתה המעין פוליטית; פרופ' יוסי דהאן, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן: זכות השביתה, סקירה תקשורתית של שביתות ובתי המשפט; פרופ' אריאל בנדור, הפקולטה למשפטים ודיקן בית הספר ללימודים מתקדמים אוניברסיטת בר-אילן: תחולת המשפט המנהלי על יחסי עבודה ושביתות
19:15-18:00
מושב שני: רב שיח - השביתה בשירותים חיוניים : מנחה: פרופ' אביעד בר-חיים, המחלקה לניהול וכלכלה, האוניברסיטה הפתוחה ; פרופ' הדרה בר מור, מכללת נתניה; ד"ר לילך לוריא, החוג ללימודי עבודה, אוניברסיטת תל אביב ; עו"ד יחיאל שמיר, היועץ המשפטי של ההסתדרות; ד"ר עמי וטורי, מזכ"ל משותף כוח לעובדים; יובל רכלבסקי, לשעבר הממונה על השכר