המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות מציעה תכניות לימודים מובְנות בספרות, בקולנוע, במוסיקה ובתולדות האמנות, ותכנית לתואר רב-תחומי באמנויות ולתואר בוגר באמנויות במסלול ניהול אמנויות. בכמה מהתחומים מוצע גם חוג לשילוב בתואר דו-חוגי.