תכניות לימודי הניהול מתקיימות במתכונת חד-חוגית (ניהול), במתכונת חד-חוגית עם לימודי חטיבה במגוון רחב של דיסציפלינות (לדוגמא: ניהול עם חטיבה בלוגיסטיקה, ניהול עם חטיבה במשפט עסקי)  ובמתכונת דו-חוגית המשלבת לימודים עם דיסציפלינה נוספת (כגון: ניהול וכלכלה).

במסגרת המתכונת הדו-חוגית עומדת לרשות הסטודנטים לתואר ראשון אפשרות בחירה לשילוב מבין שש עשרה דיסציפלינות מרכזיות, כפי שמפורט בדף תכניות הלימודים