תכנית הלימודים

תכנית הלימודים מקנה לסטודנט/ית ידע נרחב ומעמיק לגבי תיאוריה ומחקר בפסיכולוגיה חברתית. בד בבד, היא מאפשרת לבנות תכנית לימודים בעלת אוריינטציה יישומית בתחום הפסיכולוגיה החברתית-ארגונית. התכנית כוללת מסלול עם תזה ומסלול עם עבודת גמר.

תכנית הלימודים

פרקטיקום

הפרקטיקום כולל התנסות מעשית במוסד שמתמחה במיון ואבחון תעסוקתי ו/או באבחון וייעוץ ארגוני. מטרת ההתנסות המעשית היא לחשוף את הסטודנטים והסטודנטיות לפעילות מגוונת בפסיכולוגיה חברתית בתחומי מיון, הערכה וייעוץ ארגוני, להשתלב בצוות מקצועי ולהתנסות בפועל בהתערבויות ייעוציות ואבחוניות.

ראו בלשונית "פרקטיקום"