זרקור על...

תכניות הלימוד לתואר ראשון במדעי המחשב מסייעות לבוגרינו להשתלב במשרות אטרקטיביות המוצעות ע"י חברות מובילות, ולהמשיך ללימודים מתקדמים באוניברסיטאות בארץ ובעולם.

לתכניות הלימוד

מחקר

המחקר באוניברסיטה הפתוחה בכלל ובמדעי המחשב בפרט, כולל חברי סגל אקדמי, שרבים מחבריו נמנים עם המובילים בעולם בתחומם

מחקר

סגל

רשימת סגל אנשי התחום מורכבת מאנשי סגל אקדמי בכיר ומסגל הוראה אקדמי מיומן

סגל