בוגר במדעי הרוח או במדעי הרוח והחברה בהדגשת קולנוע

א. לפחות 108 נ"ז ובהן:

לתואר במדעי הרוח בהדגשת קולנוע:

(‏i‎)‏ לפחות 84 נ"ז במדעי הרוח, ובכללן לפחות 72 נ"ז בקולנוע

(‏ii‎)‏ לפחות 24 נ"ז מתקדמות, ובכללן לפחות 18 נ"ז בקולנוע

לתואר במדעי הרוח והחברה בהדגשת קולנוע:

(‏i‎)‏ לפחות 72 נ"ז בקולנוע, ולפחות 18 נ"ז במדעי החברה1

(‏ii‎)‏ לפחות 24 נ"ז מתקדמות, ובכללן לפחות 18 נ"ז בקולנוע

ב. לימודי קולנוע: 72 נ"ז

חובה – 30 נ"ז

רמה

נ"ז

להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע (‏10640‎)‏

ר

6

מבוא לקולנוע ישראלי (‏10421‎)‏ 2

ר

6

תולדות הקולנוע א: 1939-1895 (‏10648‎)‏ 3

ר

6

תולדות הקולנוע ב: 1940-1980 (‏10683‎)‏ 4

ר

6

מבוא לתאוריות קולנועיות (‏10792‎)‏ 5

ר

6

בחירה – לפחות 42 נ"ז, ובהן לפחות 18 נ"ז מתקדמות

קורסים רגילים – עד 24 נ"ז

הקולנוע כהיסטוריה: לדמיין ולביים את המאה ה-20 (‏10655‎)‏

ר

6

מיתוס ואתוס בקולנוע הישראלי (‏10693‎)‏

ר

6

הקומדיה הרומנטית: היסטוריה, אידיאולוגיה ומגדר (‏10747‎)‏

ר

6

תאוריות קולנועיות של חוויית הצפייה (‏10958‎)‏

ר

6

סדנאות – 6 נ"ז6

סדנה בסיסית בצילום ובעריכה קולנועיים (‏10805‎)‏ 7

ר

3

סדנת תסריטאות למתחילים (‏10806‎)‏ 7

ר

3

קורסים מתקדמים – לפחות 18 נ"ז

מזרח ומערב בקולנוע הישראלי (‏10534‎)‏

מ

6

ניצולי השואה בקולנוע הישראלי (‏10551‎)‏ 8

מ

6

הקולנוע הפלסטיני (‏10578‎)‏

מ

6

ז'אנרים של המותחן בקולנוע (‏10911‎)‏

מ

6

זיכרון, טראומה ופנטזיה בקולנוע האמריקני (‏10927‎)‏

מ

6

הקולנוע הישראלי במפנה האלף (‏10939‎)‏

מ

6

ג. קורסי בחירה מתחומים אחרים: לפחות 24 נ"ז

אפשר לבחור קורסים מתחום אחד או מתחומים שונים.

קורסים בתקשורת

מבוא ללימודי תקשורת (‏10408‎)‏ 9

ר

6

שיח התקשורת (‏10758‎)‏ 10

ר

4

לגדול עם הטלוויזיה והאינטרנט: המסכים בחייהם של ילדים ובני נוער (‏10698‎)‏ 11

ר

6

תקשורת המונים בישראל (‏10612‎)‏

ר

3

תקשורת: טכנולוגיה, חברה, תרבות (‏10439‎)‏

ר

6

תקשורת ודעת קהל (‏10716‎)‏

ר

6

קלאסיקה בחקר התקשורת: מבט מחודש (‏10712‎)‏

ר

4

תרבות, תקשורת ופנאי בישראל (‏10503‎)‏

מ

6

תקשורת כתרבות (‏10532‎)‏

מ

6

קורסים בבלשנות ובלשון12

מבוא לבלשנות תאורטית (‏10730‎)‏

ר

6

לשון, חברה ותרבות (‏10641‎)‏

ר

6

לא על המילה לבדה: סוגיות יסוד בתרגום (‏10561‎)‏

מ

6

קורסים בתרבות ובאמנות

החוויה התאטרונית: מבוא לדרמה ולתאטרון (‏10154‎)‏

פ

6

תולדות האמנות: מבוא כללי (‏10489‎)‏

פ

6

תאטרון בחברה (‏10738‎)‏

ר

6

מיתוסים בתרבות הישראלית (‏10487‎)‏

ר

6

תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות-זמננו (‏10734‎)‏

ר

6

מבוא לאסתטיקה (‏10496‎)‏

ר

6

האופרה (‏10411‎)‏

ר

6

נרטיב: עיון רב-תחומי (‏10916‎)‏

מ

6

המדיום באמנויות: סוגיות אסתטיות ותרבותיות (‏10931‎)‏

מ

6

התאטרון הישראלי: קונפליקטים ותהליכי שינוי (‏10919‎)‏

מ

6

סמלים חזותיים ציוניים בתרבות הישראלית (‏10594‎)‏

מ

6

מ"אפקים חדשים" ל"רוח אחרת", אמנות ישראלית 1988-1948 (‏10961‎)‏

מ

6

ד. דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות. אחת בקולנוע ואחת במדעי הרוח או במדעי החברה.

ה. קורסים לבחירה חופשית: 12 נ"ז

אפשר לכלול במסגרת זו קורסים כלשהם, כולל קורסים נוספים מסעיפים ב ו-ג לעיל.

סטודנטים לתואר בוגר במדעי הרוח בהדגשת קולנוע חייבים ללמוד קורס מרחיב-דעת אחד מתוך רשימת קורסים מרחיבי-דעת במדעי החברה או במדעים.

ו. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה
  • קורס מרחיב-דעת13

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.


1

בקורסים שהשיוך היחיד או הראשון שלהם הוא במדעי החברה.

2

או הקורס סיפורת ישראלית ועיבודיה לקולנוע (‏10421‎)‏, שאינו מוצע עוד.

3

או הקורס תולדות הקולנוע מראשיתו ועד הופעת הסרט המדבר (‏10648‎)‏, שאינו מוצע עוד.

4

או הקורס תולדות הקולנוע: מהוליווד הקלאסית לנאו-ראליזם האיטלקי (‏10683‎)‏, שאינו מוצע עוד.

5

קורס זה הוא חובה בתכנית החל מסמסטר ב2015 במקום הקורס תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות זמננו (‏10734‎)‏. מי שלמדו את הקורס תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות זמננו לפני סמסטר ב2015, פטורים מלימוד קורס זה. סטודנטים אלה שיבחרו בכל זאת ללמוד גם את הקורס מבוא לתאוריות קולנועיות, הקורס תורת הספרות והתרבות ייחשב להם במסגרת קורסי הבחירה בתרבות ובאמנות.

6

אין חובה לבחור בסדנאות. אפשר לצבור בסדנאות לא יותר מ-6 נ"ז לתואר. מי שלמדו את סדנת סרטי תעודה לטלוויזיה: מתחקיר לתסריט (‏10621, 2 נ"ז‎)‏, שאינו מוצע עוד, הסדנה תחשב להם במסגרת חובת הסדנאות.

7

לפני סמסטר ג2017 הקנה הקורס 2 נ"ז בלבד.

8

או הקורס ניצולי שואה, זרים ואחרים בקולנוע ובספרות הישראליים (‏10551‎)‏, שאינו מוצע עוד.

9

הקורס נקרא בעבר מבוא לתקשורת המונים.

10

או הקורס לשון ותקשורת (‏10668‎)‏, שאינו מוצע עוד, או הקורס שיח התקשורת במתכונתו הקודמת (‏לפני סמסטר ב2014‎)‏, שהקנתה 3 נ"ז.

11

הקורס נקרא בגרסתו הקודמת לגדול עם הטלוויזיה: המסך הקטן בחייהם של ילדים ובני נוער.

12

מי שלמדו בעבר את הקורס מבוא לבלשנות (‏10143‎)‏, הקורס ייחשב להם כקורס בחירה בתחום זה.

13

נדרש רק לתואר במדעי הרוח בהדגשת קולנוע, ולא לתואר במדעי הרוח והחברה בהדגשת קולנוע.