פורום מחלקתי -המחלקה לסוציולוגיה, מדע המדינה ותקשרות , בנושא: Islamophobic Citizenship and the Predicament of Liberalism ללא תשלום

פרופ' בשיר בשיר
יום ראשון ז' אייר תשע"ט, 12 מאי 2019 | 10:00 | דרך האוניברסיטה 1, רעננה    נווט