תחומים

מתמטיקה

התחום מציע את מסלולי הלימודים הבאים: תואר חד-חוגי, תואר דו- חוגי בשילוב מספר דיסציפלינות ותואר במדעים בהדגשת המתמטיקה

מתמטיקה

מדעי המחשב

מוצעות תכניות לתואר חד חוגי (B.Sc): במדעי המחשב, במדעים בהדגשת מדעי המחשב או דו חוגי, וכן תכניות דו-חוגיות לתואר (B.A), המשלבות חוג במדעי המחשב או חוג במדעי המחשב– מערכות ויישומים

מדעי המחשב

הנדסת תוכנה

שילוב יסודותיה התאורטיים והמעשיים של הנדסת התוכנה במדעי המחשב, נועד לאפשר יישום שיטתי לתהליך פיתוח, תפעול ותחזוקת תוכנה

הנדסת תוכנה