ערב השקה לספרו הגנוז של יורם קניוק "סבון"

יום שלישי ד' ניסן תשע"ח, 20 מרץ 2018 | | דרך האוניברסיטה 1, רעננה    נווט

תכנית

לצפייה בהקלטות האירוע
18:15-18:00
התכנסות וכיבוד קל
19:45-18:15
ברכות : פרופ' קובי מצר, נשיא האוניברסיטה הפתוחה. מנחה: ד"ר מתן חרמוני, האוניברסיטה הפתוחה. דוברים: נוית בראל, משוררת ועורכת ספרותית: "מוות שיושב באמצע" – רטוריקת החסד של יורם קניוק . ד"ר גדעון טיקוצקי, האוניברסיטה העברית בירושלים: הסבון והענבר . ד"ר דנה פריבך-חפץ, סמינר הקיבוצים: מחשבות על מפגשים. דברי סיום: פרופ' עדיה מנדלסון-מעוז, האוניברסיטה הפתוחה. הקראת קטעים מתוך סבון במהלך הערב: רחלי ונג בר-לוי.