19  נוב   2017
פורום מחלקתי: "פוליטיקת ההנאה, פרדוקס הנורמליזציה ושחרור בזבזני בסצנת  המוזיקה הפלסטינית האלטרנטיבית"

הרצאה

פורום מחלקתי: "פוליטיקת ההנאה, פרדוקס הנורמליזציה ושחרור בזבזני בסצנת המוזיקה הפלסטינית האלטרנטיבית"

ד"ר נדים כרכבי, עמית מחקר בתכנית עמיתי מרטין בובר באוניברסיטה העברית

רעננה  |  10:00   ללא תשלום

29  אוק   2017
פורום מחלקתי: Trust in Europe - Why Institutions Matter

הרצאה

פורום מחלקתי: Trust in Europe - Why Institutions Matter

ד"ר אינה קובה, פוסט-דוקטורנטית בבית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים, אוניברסיטת תל אביב

רעננה  |  10:00   ללא תשלום

22  אוק   2017
ערב עיון : מסע בין  האישי וההיסטורי

יום עיון

ערב עיון : מסע בין האישי וההיסטורי

לכבוד צאתו לאור של הספר: מסע בין האישי וההיסטורי

ד"ר עידית גיל, האוניברסיטה הפתוחה

רעננה  |  16:30   ללא תשלום

2  יולי   2017
פורום מחלקתי: Fight Abortion, Not Women:’ Struggles for a Liberal Biopolitics from the Late Soviet Era to Present Day Russia

הרצאה

פורום מחלקתי: Fight Abortion, Not Women:’ Struggles for a Liberal Biopolitics from the Late Soviet Era to Present Day Russia

Prof. Michele Rivkin-Fish from the Department of Anthropology at the University of North Carolina

רעננה  |  10:00   ללא תשלום

12  יוני   2017
ערב עיון: המינהל הציבורי בישראל כמניע רפורמות

יום עיון

ערב עיון: המינהל הציבורי בישראל כמניע רפורמות

לרגל צאתו לאור של הספר מבוא למינהל וניהול ציבורי, מאת: ניסים כהן ושלמה מזרחי בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה

מנחה: שי שקרוב, המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה

רעננה  |  18:15   ללא תשלום