קורסים

 שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: א2018

 נושא: ספרות

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: א2018, א2019

 נושא: תולדות האמנות

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: א2018, ב2018, א2019, ב2019

 נושא: תולדות האמנות

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: ב2018, א2019

 נושא: תולדות האמנות